Minh Quang tổ chức đánh giá kết quả thực hiện mô hình giống lúa Nếp cái oa vàng

Sáng ngày 28/9/2022, UBND xã Minh Quang đã tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình cấy giống lúa Nếp cái hoa vàng vụ Mùa năm 2022. Đây là giống lúa đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao nhờ làm cốm được xã lựa chọn để thực hiện theo Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với Du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Nhờ có điều kiện lợi thế về tiềm năng đất đai, nguồn nước, gia đình chị Ma Thị Hiếu ở thôn Poói là hộ được UBND xã Minh Quang lựa chọn thực hiện mô hình giống lúa Nếp cái hoa vàng, với tổng diện tích 0,5 ha. Trong quá trình thực hiện mô hình, ngoài được cán bộ khuyến nông hướng dẫn về quy trình kỹ thuật sản xuất, gia đình chị còn chủ động thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân hữu cơ để cây lúa phát triển đảm bảo đạt năng suất, chất lượng. Gia đình chị Hiếu cấy giống lúa Nếp cái hoa vàng chủ yếu làm cốm để bán nên giá trị kinh tế mang lại cao, gia đình chị sẽ tiếp tục duy trì trồng vào vụ Mùa năm sau. 

Mô hình giống lúa nếp Cái Hoa Vàng của gia đình chị Ma Thị Hiếu ở thôn Poói, xã Minh Quang 

          Giống lúa nếp Cái Hoa Vàng là giống lúa đặc sản, chất lượng cao được chọn lọc từ giống lúa nếp địa phương, có thời gian sinh trưởng ở trà vụ Mùa từ 150 đến 155 ngày, chiều cao cây từ 150 đến 160 cm, có khả năng chống chịu sâu bệnh khá, đặc biệt là sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, bệnh bạc lá, năng suất ước đạt 47 tạ/ha. Chất lượng gạo ngon, cơm mềm, dẻo, đặc biệt là có thể thu hoạch làm cốm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cụ thể hoá Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hoá gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025, trong năm 2022, xã Minh Quang đã triển khai thực hiện gần 3 ha giống lúa đặc sản và giống lúa thuần sản xuất theo hướng hữu cơ. Sau 2 vụ thực hiện gieo trồng thử nghiệm được đánh giá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương và được bà con đồng tình ủng hộ thực hiện. 

          Để duy trì và mô hình cấy giống lúa đặc sản nếp Cái Hoa Vàng, cũng như sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ xã Minh Quang sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình có điều kiện, lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp để nhân rộng. Qua đó, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện hoàn thành chương trình mục tiêu xoá đói, giảm nghèo và thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục