Lăng Can đổi mới và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp xã gắn với cải cánh hành chính

Trong những năm gần đây, có thể thấy rõ sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã. Có được kết quả này chính là nhờ vào chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Trụ sở HĐND - UBND xã Lăng Can

Lăng Can là xã trung tâm của huyện miền núi Lâm Bình; đến nay Lăng Can đã có trên 85% đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn từ Đại học, cao đẳng và được bố trí công việc theo đúng chuyên ngành đào tạo. Hiện nay đội ngũ cán bộ trẻ của xã chiếm trên một nửa. Với lợi thế đội ngũ cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình trong công tác, thế nhưng điều này cũng đặt ra cho chính quyền địa phương những thách thức mới. Hầu hết đội ngũ cán bộ trẻ được bố trí tại phòng giao dịch một cửa, nơi thường xuyên tiếp xúc với người dân để nhận và trả kết quả; theo yêu cầu công việc, ở một huyện vùng cao như Lâm Bình, thì nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, đối với đội ngũ cán bộ trẻ, mặc dù được đào tạo chính quy về trình độ chuyên môn nhưng họ lại thiếu kinh nghiệm trong giải quyết công việc. Chính vì vậy, ngoài việc rèn luyện tác phong, lề lối làm việc thì việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân cũng rất quan trọng. Để giải quyết công việc hiệu quả thì mỗi cán bộ ở đây đều phải tự học hỏi, trau rồi kinh nghiệm trong cách giải quyết công việc, cũng như chú ý nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có cách giải quyết công việc sao cho hợp tình, hợp lý.

Một số hình ảnh tại bộ phận một cửa

Như vậy, để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, thì mỗi cán bộ cấp xã cần phải tự trang bị cho mình trình độ và kinh nghiệp trong giải quyết công việc. Có như vậy mới nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ đảm bảo giải quyết công việc kịp thời và hiệu quả theo yêu cầu cải cách hành chính hiện nay.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục