Lâm Bình xuất hiện bệnh đạo ôn và bạc lá gây hại lúa mùa 2019

Với mục tiêu phấn đấu tăng năng xuất lúa vụ mùa để bù đắp lại những thiếu hụt trong vụ Xuân do bị sâu bệnh hại. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp hiện nay trên một số diện tích lúa mùa ở huyện Lâm Bình đã xuất hiện sâu bệnh gây hại.Cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân đang tập trung chăm sóc và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa mùa.

Nhân dân xã Khuôn Hà chăm sóc lúa Mùa

Do ảnh hưởng của sâu bệnh hại nên năng xuất và sản lượng lúa vụ Xuân năm 2019 của bà con nông dân bị thiếu hụt so với mọi năm. Bước vào vụ mùa này, Huyện Lâm Bình đặt ra quyết tâm lấy năng xuất vụ mùa bù lại vụ xuân nên ngay từ đầu vụ huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện gieo cấy đảm bảo diện tích theo kế hoạch. Hiện nay cây lúa đang trong giai đoạn trỗ bông nhưng do thời tiết thời gian gần đây diễn biến phức tạp mưa nắng thất thường dẫn đến phát sinh sâu bệnh gây hại, chủ yếu bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn. Hiện nay chính quyền các xã đang chỉ đạo trưởng các thôn bản đôn đốc bà con nông dân  tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại theo hương dẫn của cán bộ khuyến nông.

Xã Lăng Can tập chung phun phòng trừ sâu bệnh

Vụ mùa 2019 huyện Lâm Bình có kế hoạch gieo cấy trên 1.400 ha diện tích lúa. Theo thông kê hiện nay trên địa bàn huyện có khoảng 30 ha diện tích lúa bị nhiễm bệnh bệnh bạc lá và bệnh đạo ôn, ngoài ra còn xuất hiện thêm sâu cuốn lá nhỏ, chuột gây hại giải rác.. Trước tình hình sâu bệnh hại có chiều hướng phát sinh lây lan nhanh, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường bám sát đồng ruộng kiểm tra nắm bắt hình sinh trưởng và phát triển của cây lúa đồng thời kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh hại để có hướng phòng trừ, khắc phục kịp thời tránh tình trạng sâu bệnh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến năng xuất lúa vụ mùa.

Cán bộ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Lâm Bình

Hướng dẫn nhân dân cách phòng trừ sâu bênh hại lúa Mùa

Với mục tiêu lấy vụ mùa bù lại vụ xuân, phân đấu hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, ngoài công tác chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn, đôn đốc của cán bộ chuyên môn thì bà con nông dân cần thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện và có hướng chăm sóc, phòng trừ hiểu quả, đảm bảo cho diện tích lúa và các loại cây trồng vụ mùa phát triển ổn định.  

Hà Khánh - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục