Lâm Bình triển khai các giải pháp chống thất thu ngân sách nhà nước

Với mục tiêu phấn đấu thu đạt ngân sách nhà nước năm 2022 là gần 22 tỷ đồng, chiều ngày 17/2, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách nhà nước. Đồng chí Nông Thị Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện, Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nông Thị Toản, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận để thống nhất ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Mục đích của Quy chế là tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý thu, nộp NSNN trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN. Rà soát, phối hợp thu hồi các khoản nợ đọng tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Triển khai đồng bộ các biện pháp về chống thất thu thuế, trốn lậu thuế và xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đại biểu thảo luận tại cuộc họp 

Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định ban hành phương án quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng cơ bản tư nhân trên địa bàn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu thuế đối với lĩnh vực này theo Luật quản lý thuế và các Luật thuế. Từ đó, đảm bảo các công trình xây dựng tư nhân trên địa bàn được quản lý, thu đúng, thu đủ thuế, tạo sự công bằng giữa những người nộp thuế, để tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Qua đó, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kình tế - xã hội của huyện.

Thúy Phượng -Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục