Lâm Bình tổng kết công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày 01/6, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự và chủ trì hội nghị; dự hội nghị có lãnh đạo Chị Cục thống kê khu vực Nà Hang – Lâm Bình; lãnh đạo UBND, cán bộ công chức thống kê các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 diễn ra trong bối cảnh cả nước chịu tác động của đại dịch Covid-19. Song được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Tổng điều tra từ tỉnh đến huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục khó khăn để hoàn thành cuộc Tổng điều tra kinh tế theo đúng tiến độ và đảm bảo thời gian, chất lượng thông tin và các nội dung theo yêu cầu của phương án và kế hoạch điều tra.

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy: Đối với khối đơn vị hành chính có 18 đơn vị; khối  sự nghiệp có 43 đơn vị; khối hiệp hội 09 cơ sở; toàn huyện có 03 cơ sở tôn giáo; tổng số cơ sở cá thể  là 1.231 cơ sở; Toàn huyện có 89 doanh nghiệp, Hợp tác xã; trong đó số doanh nghiệp đang hoạt động là 32 cơ sở; doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh nhưng không có doanh thu 08 cơ sở; tạm ngừng hoạt động là 8 cơ sở; doanh nghiệp chưa sản xuất kinh doanh, đang đầu tư là 02 cơ sở; số doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể là 21 cơ sở; doanh nghiệp, hợp tác xã giải thể, phá sản là 20 cơ sở.

Qua kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 cho thấy, mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, các khu vực kinh tế đều chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 cũng như các tác động tiêu cực khác, nhiều doanh nghiệp, HTX phải tuyên bố phá sản, ngừng hoạt động,… nhưng tình hình sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế trên địa bàn huyện vẫn có nhiều điểm sáng, một số doanh nghiệp, HTX đã chủ động chuyển hướng sản xuất, kinh doanh kịp thời.

Thông qua cuộc tổng điều tra, đã giúp huyện xác định rõ hơn về lợi thế của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời cũng thể hiện rõ định hướng phát triển của huyện và tính hiệu quả của các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian qua.

Thao thuận tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến vào công tác nâng cao chất lượng số liệu Tổng điều như: công tác thu thập thông tin, cung cấp  thông tin số liệu chưa chính xác, chưa trung thực; công tác tăng cường kiểm tra, gián sát…

Tại hội nghị, bạn tổ chức hội nghị đã trao giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho 01 tập thể và 06 cá nhân; trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho 05 tập thể và 08 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021trên địa bàn huyện.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục