Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh

Chiều ngày 28/8/2019, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã và cán bộ chuyên môn Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã.

Quảng cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch và cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện, thông qua các báo cáo kết quả thực hiện về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Báo cáo thực hiện cải cách thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm. Báo cáo về việc tổng hợp phiếu điều tra sự hài lòng của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ, trách nhiệm và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh huyện năm 2019. Để thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thời gian qua UBND huyện Lâm Bình đã duy trì hiệu quả nhóm mạng xã hội Zalo “Trung tâm điều hành UBND huyện Lâm Bình” của lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo UBND các xã; nhóm Zalo lãnh đạo UBND huyện với các doanh nghiệp, HTX và nhóm Zalo của lãnh đạo UBND huyện với đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác cải cách thủ tục hành chính. Ứng dụng này đã giúp UBND huyện truyền tải thông tin, chính sách, việc nắm bắt tình hình, công việc và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát việc giải quyết một cách hiệu quả, kịp thời. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã có 3 Hợp tác xã mới được thành lập và 3 HTX được tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. Đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn 46/46 hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thời gian cắt giảm các thủ tục trên 30% so với quy định. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai 32 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên Công thông tin điện tử huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của huyện, xã và nhà văn hóa các thôn bản trên địa bàn huyện. Hỗ trợ tư vấn 1 doanh nghiệp, 2 HTX áp dụng, chuyển giao KHKT vào sản xuất, kinh doanh, đăng ký tham gia các hội nghị kết nối cung - cầu. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ phục vụ du lịch. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 20 hộ gia đình. Đã kết nối, hỗ trợ cung cấp thông tin về các sản phẩm du lịch với trên 30 công ty, đơn vị đến khảo sát, xây dựng sản phẩm, kết nối tour du lịch tại huyện. Phòng Tư pháp huyện đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với trợ giúp pháp lý cho nhân dân được 8 cuộc, với 560 lượt người tham gia. Duy trì thực hiện rút ngắn thời gian nộp thuế dưới 119 giờ/ năm, đến nay 100% hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp được nộp qua mạng; 95% số doanh nghiệp thực hiện nộp thuế qua mạng. Duy trì thời gian giao dịch bảo hiểm xã hội xuống dưới 49 giờ, trên 90% cơ quan, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa cấp huyện là 1.019 thủ tục, hồ sơ, trong đó 10% được giải quyết trước hạn, 90% giải quyết đúng hạn. Đối với cấp xã, tiếp nhận 16.445 thủ tục hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước hạn gần 20%, đúng hạn 80,9%. Chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã được nâng lên, tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã có chuyển biến rõ nét, không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân.

Tuy nhiên, việc theo dõi, đôn đốc thực hiện giải quyết những ý kiến, kiến nghị và khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp còn chậm và chưa được thường xuyên. Chưa thực hiện hỗ trợ trực tiếp, phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã khai thác số liệu trên Cổng thông tin điện tử của huyện. Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính mức độ 3 hiệu quả thấp, ít thủ tục được thực hiện. Việc áp dụng duy trì cải tiến và tự công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 và tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động của UBND các xã thực hiện chưa đảm bảo theo quy trình…

Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND các xã đã phát biểu thảo luận về những mặt tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh những tháng cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hiền, đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan chuyên môn, UBND các xã cần tập trung thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Đội ngũ cán bộ làm việc tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân. Niêm yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và nhà văn hóa thôn bản, để người dân có cơ hội được tìm hiểu, nghiên cứu thông tin. Giảm tiểu tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Các xã tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công mức độ 3,4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước…

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục