Lâm Bình phát hiện xử lý 31 vụ vi phạm các quy định về bảo vệ và phát triển rừng

Ngay từ đầu năm huyện đã tổ chức Hội nghị chuyên đề để quán triệt và triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo vệ động vật rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019; tăng cường công tác bảo vệ rừng, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phân công, giao nhiệm vụ cho lực lượng chức năng, UBND các xã; quản lý chặt chẽ diện tích rừng hiện có và trồng rừng mới đảm bảo diện tích kế hoạch đề ra.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm huyện cùng với các xã đã tổ chức được 48 cuộc truyên truyền cho 2.994 lượt người nghe; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng cho 2.398 hộ gia đình ở tất cả các thôn bản trên địa bàn huyện; trưởng các thôn bản trong toàn huyện đã ký cam kết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trong việc quản lý bảo vệ rừng. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn huyện đã trồng được trên 635,9/610 ha, đạt trên 104% kế hoạch. Trong đó, trồng rừng sản xuất tập trung trên 578, trong đó có 60,3 ha được hỗ trợ bằng giống cây chất lượng cao; trồng cây phân tán 57 ha. Các ngành chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, kết quả đã phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt trên 92 triệu đồng về các hành vi: khai thác rừng trái phép, phá rừng, vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng. Tịch thu 05 máy móc các loại, 01 xe mô tô; 55,591 m3 gỗ. Tổng thanh lý tang vật sung vào công quỹ nhà nước trên 54 triệu đồng.

Lãnh đạo huyện Lâm Bình cùng các lực lượng chức năng đi kiểm tra công tác bảo vệ và phát triển rừng

Trong thời gian tới, các ngành chức năng của huyện tiếp tục tăng cường nắm bắt thông tin, xây dựng mạng lưới cơ sở, chủ động trong công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng xảy ra.

                         

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục