Lâm Bình huy động hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng

Nhằm quản lý và thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là quy hoạch chung tại trung tâm huyện lỵ Lâm Bình, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết 03 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, đề án xây dựng kết cấu hạ tầng; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2013 - 2017 và 2018 - 2020. Quản lý, cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn.

Sự đổi thay ở Trung tâm huyện

Huyện Lâm Bình đã huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng trên 120 công trình, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng ở trung tâm huyện và các xã. Trọng tâm là, hoàn thành xây dựng các công trình, dự án trọng điểm trong quy hoạch chung, trung tâm huyện, đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại V, và trở thành thị trấn thuộc huyện vào năm 2020; các công trình giao thông kết nối quan trọng như đường Thổ Bình - Bình An, đường Khuôn Hà - Thượng Lâm, đường Lăng Can - Xuân Lập, đường từ xã Phúc Yên đi xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; đường giao thông nông thôn, các công trình hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, hệ thống lưới điện đến các thôn, điện chiếu sáng công cộng ở các khu dân cư; phấn đấu hết năm 2020, 100% các thôn, bản trên địa bàn huyện có điện lưới quốc gia.

Khu trung tâm hành chính của huyện

Quản lý chặt chẽ chất lượng công trình, dự án khi xây dựng cũng như trong khai thác, sử dụng, không để thất thoát, lãng phí, hư hỏng; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi... phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục