Lâm Bình Chương trình 30a góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên 5%/năm

Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Lâm Bình đã đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ người nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số về vốn, khoa học kỹ thuật, từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện bình quân trên 5%/năm.

Để giúp các hộ nghèo có điều kiện để phát triển kinh tế, UBND xã Phúc Yên đã lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu Quốc gia và nguồn vốn của tỉnh về hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong năm 2019, từ nguồn vốn Chương trình 135 xã đã hỗ trợ cho 22 hộ nghèo, cận nghèo mua máy làm đất đa năng phục vụ sản xuất. Thực hiện Chương trình 30a về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững xã đã triển khai hỗ trợ mua trâu, bò sinh sản cho các hộ nghèo. Theo đó, đã có 75 hộ nghèo được hỗ trợ mua trâu, bò; trong đó có 30 con trâu, 45 con bò. Qua rà soát hộ nghèo năm 2019, xã Phúc Yến đã có 35 hộ vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 72% năm 2019.

Từ nguồn vốn hỗ trợ đã giúp xã Phúc Yên phát triển mạnh đàn gia súc

Từ nguồn vốn Chương trình 30a, năm 2019 xã Lăng Can đã hỗ trợ cho 24 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo mua máy làm đất. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 300 triệu đồng, trong đó chi phí Nhà nước hỗ trợ là thực hiện dự án là 194 triệu đồng, chi phí nhân dân đóng góp là 106 triệu đồng. Các hộ gia đình tham gia thực hiện Dự án sau khi nhận được máy đều rất phấn khởi vì hỗ trợ sản xuất bằng máy làm đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình trong việc làm đất, đẩy nhanh tiến độ đảm bảo khung lịch thời vụ sản xuất trong năm, giảm công lao động, góp phần tăng năng suất và sản lượng. Trước đó, năm 2018 xã Lăng Can cũng đã hỗ trợ cho 21 hộ nghèo phát triển chăn dê sinh sản với tổng đàn dê là 75 con. Hiện nay đàn dê sinh trưởng, phát triển tốt. Nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo được triển khai đúng đối tượng đã mang lại hiệu quả tích trong công tác giảm nghèo ở địa phương.

Xã Lăng Can triển khai dự án hỗ trợ hộ nghèo nuôi dê sinh sản

Năm 2019 từ nguồn vốn Chương trình 30a, huyện được hỗ trợ gần 5,8 tỷ đồng để thực hiện 13 dự án hỗ trợ con giống với 408 hộ tham gia; 3 dự án hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất gồm 106 hộ tham gia; 8 dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ bằng con giống cho 162 hộ tham gia. Từ nguồn vốn này, huyện đã lựa chọn vật nuôi có thế mạnh trên địa  bàn huyện là con dê, trâu, bò và các thiết bị sản xuất như máy nghiền thức ăn gia súc, máy cày, máy bừa để hỗ trợ cho người dân.

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nhiều hộ nghèo đã vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi gia súc

Nhờ thực hiện hiệu quả nguồn vốn Chương trình 30a, đời sống của người dân ở huyện Lâm Bình đã có nhiều đổi thay. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 28 triệu đồng/năm. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm bình quân trên 5%/năm. Thời gian tới, huyện Lâm Bình sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, trong đó thực hiện hiệu quả nguồn vốn Chương trình 30a, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sản xuất, tăng thu nhập cho người nghèo; xây dựng nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục