Lâm Bình chăn nuôi dê theo chuỗi giá trị, gắn với tiêu thụ sản phẩm

Căn cứ Quyết định số 282 của UBND tỉnh Tuyên Quang, ngày 19/3/2018; về việc phê duyệt danh mục dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2018-2020.

Đàn dê thương phẩm ở xã Phúc Yên (Lâm Bình) phát triển ổn định, cho thu nhập cao.

Thực hiện dự án phát triển chăn nuôi dê theo hướng nông nghiệp sạch liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; trên địa bàn huyện Lâm Bình có 102 hộ nhóm hộ tham gia. Trong đó, năm 2018 huyện hỗ trợ 34 hộ; năm 2019 hỗ trợ 35 hộ; năm 2020 hỗ trợ 33 hộ. Các hộ gia đình được Nhà nước hỗ trợ mua dê giống sinh sản; đồng thời mở lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng trị bệnh. Tổng kinh phí thực hiện là gần 8 tỷ đồng, trong đó: Kinh phí các hộ dân đối ứng trên 3 tỷ 5 trăm triệu đồng. Kinh phí Nhà nước hỗ trợ trên 4 tỷ đồng, bao gồm cả kinh phí thực hiện quy trình chăn nuôi dê theo tiểu chuẩn VietGAP; xây dựng nhãn hiệu sản phẩm dê núi Thổ Bình. Xác định phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa sẽ góp phần giúp huyện thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; những năm gần đây huyện Lâm Bình đã thành lập các tổ hợp tác xã thực hiện các chuỗi chăn nuôi dê, bò, lợn đen; đồng thời khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng chuồng trại, vay vốn với lãi suất thấp, kết hợp hỗ trợ con giống để người dân ổn định phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại. Bên cạnh đó, để chăn nuôi phát triển đạt hiệu quả cao các xã cần chú trọng đẩy mạnh phát triển các loại cây lương thực như trồng thêm cỏ để dự trữ thức ăn trong chăn nuôi; từ đó phương thức chăn nuôi đã chuyển dần từ chăn thả truyền thống sang kết hợp với bổ sung thức ăn tại chuồng, nhất là trong mùa Đông giá rét.  

Nhờ có sự hỗ trợ của các tổ chức đoàn thể, sự năng động nhạy bén của các hộ dân, đến nay huyện Lâm Bình đã có nhiều gia trại, trang trại chăn nuôi có hiệu quả mang lại thu nhập khá từ chăn nuôi giúp các hộ vươn lên phát triển kinh tế gắn với xây dựng NTM tại địa phương.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục