Khuôn Hà đánh giá mô hình giống lúa Khẩu Mang vụ Mùa 2022

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình về phát triển một số cây, trồng vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện và lựa chọn các giống lúa mới có năng xuất, chất lượng cao vào gieo trồng. Vừa qua, UBND xã Khuôn Hà đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lâm Bình tổ chức đánh giá mô hình giống lúa Khẩu Mang vụ Mùa năm 2022.

Vụ Mùa 2022, gia đình ông Lý Tuấn Phát, thôn Nà Chang, xã Khuôn Hà thực hiện hơn 1.000m 2 diện tích lúa Khẩu Mang. Trong quá trình thực hiện gia đình ông đã được đội ngũ cán bộ khuyến nông xã, cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Lâm Bình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại. Qua thực tế gieo trồng giống lúa Khẩu Mang đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với các giống khác tại địa phương. 

Thực hiện mô hình Khuôn Hà có 35 hộ tham gia 

Vụ Mùa năm 2022, xã Khuôn Hà có 35 hộ gia đình tại các thôn Nà chang, Nà Hu, Nà Muông, Lung May thực hiện mô hình giống lúa Khẩu Mang theo hướng hữu cơ với tổng diện tích 2,95 ha. Khẩu Mang là giống lúa thuần có chất lượng cao, đây là loại gạo đặc sản lâu đời chỉ có ở huyện Đông Văn, tỉnh Hà Giang. Qua vụ đầu tiên triển khai thực hiện mô hình giống lúa Khẩu Mang theo hướng hữu cơ cho thấy, từ khi gieo cấy đến khi thu hoạch cây sinh trưởng, phát triển tốt, sâu bệnh hại bị nhiễm nhẹ. Giống lúa Khẩu Mang có tỷ lệ chắc hạt lớn hơn giống lúa đối chứng, năng xuất đạt 70,7 tạ/ ha, sản lượng 254,4kg/ sào cáo hơn giống lúa đối chứng 34kg/ sào. 

Giống lúa Khẩu Mang được trồng tại xã Khuôn Hà đạt năng xuất 70,7 tạ/ ha

   Với hiệu quả đạt được của mô hình giống lúa Khẩu Mang, đây là giống lúa có tiềm năng cho năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng vụ Mùa và có thể thay thế giống lúa cũ đã được trồng lâu năm trên địa bàn. Thành công của mô hình llà cơ sở để mở rộng quy mô trồng giống lúa Khẩu Mang, tiến tới sản xuất theo hướng hàng hoá, nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích cho người nông dân./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục