Huyện Lâm Bình thực hiện chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Bình đã tập trung rà soát, xác minh các nhóm đối tượng theo đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc chi trả tiền trợ cấp cho các đội tượng là người có công và bảo trợ xã hội. Đối với các đối tượng thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo hiện đang được các xã thực hiện chi trả.

Trong đợt hỗ trợ lần này, toàn huyện có 12.215 nhân khẩu thuộc hộ nghèo và  6.243 nhân khẩu thuộc hộ cận nghèo được nhận tiền trợ cấp, với tổng số tiền trên 13,8 tỷ đồng. Để kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ đối với các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, những ngày này đội ngũ cán bộ, công chức của các xã đang phối hợp với các thôn để thực hiện chi trả trợ cấp kịp thời cho các đối tượng nhằm giải quyết những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hầu hết các đối tượng đến nhận tiền hỗ trợ đều vui mừng, phấn khởi, bày tỏ sự tin tưởng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Cán bộ văn hóa xã Lăng Can trao tận tay số tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ cho hộ gia đình chính sách

Ngay sau khi có Nghị quyết số 42 của Chính phủ, UBND huyện Lâm Bình đã chủ động trong công tác chỉ đạo các ngành, các địa phương tổ chức rà soát, xác minh các đối tượng trong diện được thụ hưởng. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành việc rà soát 4 nhóm đối tượng được thụ hưởng, gồm người có công với cách mạng, đối tượng Bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó, 2 nhóm đối tượng là người có công và bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng đã được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Đối với các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện đang được các địa phương thực hiện chi trả, đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác cho đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Số tiền được hỗ trợ sẽ giúp các tượng hộ nghèo, cận nghèo giải quyết được một phần khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19  

Để thực hiện tốt Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình rà soát, cũng như chi trả cho các đối tượng, các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Bình đã luôn thực hiện tốt vai trò giám sát của Uỷ ban MTTQ và nhân dân để đảm bảo việc hỗ trợ đúng người, đúng đối tượng, không bỏ sót đối tượng.

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục