Huyện Lâm Bình chăm lo đời sống cho người cao tuổi

Xác định chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người cao tuổi là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, huyện Lâm Bình luôn quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, tạo điều kiện giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Trên địa bàn huyện Lâm Bình hiện có 2.449 người cao tuổi. Là tổ chức đại diện cho người cao tuổi, thời gian qua, Hội Người cao tuổi huyện Lâm Bình luôn quan tâm chỉ đạo, vận động nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Người cao tuổi tại địa phương, khu dân cư, gia đình; khuyến khích các tổ chức, cá nhân quan tâm, giúp đỡ, phụng dưỡng người cao tuổi. Hằng năm, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện phối hợp tiến hành, khảo sát, thống kê, lập danh sách các đối tượng người cao tuổi cần được giúp đỡ, triển khai thực hiện các chính sách một cách kịp thời, đầy đủ. Hiện nay, toàn huyện có 573 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, trong đó người cao tuổi khuyết tật nặng là 133 người, người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng là 540 người. Hằng tháng, các đối tượng này đều được hưởng trợ cấp theo đúng quy định, đã góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện để chăm sóc tốt hơn cho người cao tuổi. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện có 33 đối tượng người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên được chúc thọ, mừng thọ, với số tiền gần 30 triệu đồng, qua đó,kịp thời động viên các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, sống có ích. Cùng với chăm lo đời sống vật chất, Hội còn quan tâm chăm sóc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Người cao tuổi. Toàn huyện hiện có 6 CLB thể dục thể thao... thu hút gần 220 hội viên Nười cao tuổi tham gia. Vào những dịp lễ, Tết Hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sân chơi bổ ích, ý nghĩa, giúp Người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chúc thọ Người cao tuổi 

Bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, đời sống vật chất, tinh thần của Nười cao tuổi trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, góp phần giúp Nười cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích, là những tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo. Trong thời gian tới, huyện Lâm Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Người cao tuổi, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ đối với Người cao tuổi, đặc biệt là những người có công với cách mạng, người thuộc diện bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa... 

Thúy Phượng

Tin cùng chuyên mục