Huyện đoàn Lâm Bình phối hợp với Học viện chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 10/10, Ban Thường vụ Huyện đoàn Lâm Bình phối hợp với Học viện chính sách và Phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức khai mạc chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện.

Học viên là các bạn đoàn viên, thanh niên có ý tưởng phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương

Nhằm trang bị kiến thức kinh doanh cho các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện, Huyện đoàn Lâm Bình đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng, Tư vấn và Phản biện chính sách thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức chương trình đào tạo quản trị kinh doanh cơ bản cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện. Tham gia chương trình đào tạo, các bạn đoàn viên, thanh niên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh như: kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp; vài trò người lãnh đạo, quản lý và quản trị; môi trường quản lý và lãnh đạo; các chức năng quản trị; quá trình cơ bản của hoạch định; phương pháp thiết kế cơ cấu tổ chức; các phương thức quản trị…

Trong quá trình học các học viên được trực tiếp trao đổi, thảo luận với các giảng viên

Thông qua chương trình đào tạo nhằm trang bị cho các bạn đoàn viên, thanh niên nắm được phương pháp  xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; thay đổi phương thức sản xuất từ nhỏ lẻ, tự cung, tự cấp sản sản xuất hàng hóa mạng lạo hiệu quả kinh tế cao. Biết thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả và biết cách lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với một doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Biết cánh lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HTX; Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ….

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục