Hội Nông dân huyện Sơ kết Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 9/8/2019, Hội nông dân huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo các ban, Đảng Huyện ủy, các đồng chí BCH Hội nông dân huyện, chủ tịch Hội nông dân các xã trên địa bàn huyện.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đã kết nạp mới được 82 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 6.400 hội viên. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi được 228 buổi với hơn 1.500 lượt người tham gia. Thường xuyên theo dõi và quản lý 100 con bò cái giống sinh sản cho 100 hộ nghèo do Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tài trợ tại các xã Lăng Can, Khuôn Hà, Phúc Yên và Bình An, với mỗi xã 25 con/25 hộ; đến nay đàn bò đã sinh sản được 30 con bê;  quản lý luân chuyển đàn bò theo Quyết định 530 UBND tỉnh tại xã Thượng Lâm; Khuôn Hà; Lăng Can; Xuân Lập; Thổ Bình, với tổng số bò đang quản lý là 90 con. Tổng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện đang quản lý là 1,4 tỷ đồng, thực hiện các dự án như: Mô hình chăn nuôi trâu vỗ béo tại xã Hồng Quang là 400 triệu đồng, Lăng Can 300 triệu đồng, Bình An 300 triệu đồng. Mô hình chăn nuôi lợn tại xã Khuôn Hà 400 triệu đồng. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện là 63 tỷ 214 triệu. Tổng dư nợ  Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện qua Tổ vay vốn do Hội Nông dân huyện quản lý là 81 tỷ 707 triệu đồng. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp trên 1.000 ngày công lao động, sửa chữa các công trình thuỷ lợi đập đầu mối, nạo vét tu sửa trên 20 km kênh mương đảm bảo nước tưới, tiêu cho sản xuất vụ xuân năm 2019.

Tại hội nghị đã tập trung thảo luận như; tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng cán bộ Hội; tiếp tục triển khai sâu rộng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng NTM, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững. Thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần trong xây dựng hệ thống chính trị- xã hội vững mạnh, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao sự nổ lực của các cấp Hội, cán bộ và hội viên Hội Nông dân toàn huyện đã đoàn kết giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2019 là; các cấp Hội nông dân cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đã đưa ra, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Trong những tháng cuối năm 2019, Hội Nông dân huyện tiếp tục tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với hội viên nông dân; phấn đấu xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân; liên kết đào tạo dạy nghề cho nông dân. Chỉ đạo các cấp Hội vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.Xây dựng các mô hình trình diễn để hội viên, nông dân áp dụng vào sản xuất; vận động nông dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả kinh tế cao.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục