Hội Liên hiệp thanh niên huyện Lâm Bình chú trọng phát triển hội viên

Những năm qua Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) huyện Lâm Bình luôn chú trọng công tác xây dựng và củng cố tổ chức Hội, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng, thu hút đông đảo thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức.

Công tác phát triển hội viên mới được tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên chú trọng. Việc chuyển đổi từ chi hội theo địa bàn hành chính hoạt động kém hiệu quả sang mô hình câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm được các cơ sở Hội bước đầu triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả nhất định. Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội LHTN Việt Nam trên địa bàn huyện chuyển biến tích cực. Hội đặc biệt chú trọng phát triển tổ chức trong các doanh nghiệp, HTX và tích cực huy động sự tham gia, đóng góp của thanh niên trên địa bàn dân cư... Từ năm 2014 đến nay, các cấp hội trên địa bàn đã kết nạp 1.237 hội viên mới. Hiện nay, toàn huyện có 6.000 hội viên sinh hoạt tại 10 cơ sở Hội LHTN, trong nhiệm kỳ thành lập được 02 chi hội LHTN trong Công ty, doanh nghiệp. Hội LHTN toàn huyện đã giới thiệu cho Đoàn 2.037 hội viên ưu tú, trong đó có 1.375 hội viên được kết nạp vào tổ chức Đoàn.

Thanh niên tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường

Để làm tốt công tác tập hợp, thu hút hội viên tham gia vào tổ chức hội, thời gia tới, Hội Liên hiệp thanh niên huyện sẽ tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, kĩ năng công tác hội cho đội ngũ cán bộ hội ở các cấp hội. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục