Hội CCB huyện Lâm Bình giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo

Hội CCB huyện Lâm Bình hiện nay có trên 1.270 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 cơ sở hội với 70 chi hội. Thực hiện nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh về “ Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế ở địa phương” Hội CCB huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện nhiều hình thức hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 42,29% năm 2016, giảm xuống còn 23,33% đầu năm 2020.

Đã từng là một chiến sỹ dũng cảm tham gia chiến đấu trong chiến dịch giải phòng miền Nam mùa Xuân năm 1975, trong thời bình CCB Chẩu Văn Vọ, thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm là một tấm gương điển hình, tiên tiến trện mặt trận phát triển kinh tế. Với phẩm chất gương mẫu của anh Bộ đội Cụ Hồ, không chịu khuất phúc trước khó khăn, gian khổ. Để tìm hướng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình, CCB Chẩu Văn Vọ đã tự tìm tòi, học hỏi qua truyền hình, internet, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Nhận thời lợi thế của gia đình phù hợp với phát triển chăn nuôi gà, từ những con giống tự có của gia đình CCB Chẩu Văn Vọ đã xây dựng được quy mô chăn nuôi từ 2.500 con đến 3.000 con gà thịt/ lứa. Kết hợp với trồng rừng, đào ao nuôi cá, trồng trên 1.000 khóm lá dong, 500 gốc cây rau bò khai, gần 200 gốc chuối tiêu. Tính riêng trong năm 2019, doanh thu của gia đình ông đạt trên 300 triệu đồng từ chăn nuôi gà, kết hợp trồng cây đặc sản.

CCB Chẩu Văn Vọ chăn sóc đàn gà của gia đình

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Tuyên Quang về “ Hội CCB giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế địa phương”  thực hiện theo phương châm phân công 3 hoặc 5 hộ hội viên có mức sống khá giúp đỡ một hộ hội viên nghèo để giảm nghèo nhanh, bền vững, xóa nhà tạm nhà dột nát. Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã tích cực tuyên truyền, triển khai đến các hội viên Cựu chiến binh các chính sách, chủ trương của Nhà nước, đồng thời chỉ đạo các Chi hội vận động hội viên giúp nhau bằng nhiều hình thức: Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ con giống, cây giống có giá trị kinh tế cao... Hội CCB huyện đã nhận ủy thác vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội với tổng dư nợ trên 66 tỷ đồng, với 692 lượt hộ hội viên cựu chiến binh được vay. Được hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật trong tổ chức hội đã có nhiều mô hình phong phú, đa dạng có hiệu quả kinh tế cao được duy trì và phát triển. Năm 2016 tổ chức hội có 19 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đến năm 2020 đã phát triển lên 43 mô hình, tăng 24 mô hình so với năm 2016. Xóa được 29 nhà tạm. Trong 5 năm từ năm 2016 đến đầu năm 2020 tổ chức hội đã giảm được 183 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 42,29% năm, giảm xuống còn 23,3% đầu năm 2020.

Chăn nuôi trâu, bò nhốt vỗ béo là hình thức được hội viên CCB lựa chọn để phát triển kinh tế

Phong trào Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Cựu chiến binh huyện Lâm Bình đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Hội Cựu chiến binh huyện ngày càng khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội nòng cốt trên trận tuyến mới. Tiếp nối và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của “Anh bộ đội Cụ Hồ”, dù ở thời kỳ nào, các Cựu chiến binh luôn là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương./.

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục