Hiệu qua từ Dự án Hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn huyện Lâm Bình

Qua hơn 06 năm triển khai thực hiện dự án hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn (TNSP) huyện vùng cao Lâm Bình đã đem lại hiệu quả thiết thực hình thành được mỗi liên kết hợp tác giữa 04 nhà, kết nối giữa người tạo ra sản phẩm nông nghiệp ở địa phương với thị trường, góp phần nâng cao thu nhập bền vững cho nông dân.

Triển khai thực thi Dự án Hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn, huyện Lâm Bình tại 7/8 xã của huyện là: Xuân Lập, Lăng Can, Phúc Yên, Thổ Bình, Bình An, Hồng Quang, Thượng Lâm. Qua 06 năm triển khai thực hiện Dự án Hỗ trợ nông nghiệp nông dân và nông thôn huyện Lâm Bình đã có 5.703 hộ gia đình, ở 64 thôn, bản thuộc 07 xã trên địa bàn huyện được hưởng lợi từ Dự án, với tổng nguồn vốn 44,667 tỷ đồng, thực hiện theo 03 hợp phần gồm; Nâng cao năng lực thể chế để thực hiện nghị quyết Tam nông; Phát triển chuỗi giá trị vì người nghèo; Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có sự tham gia theo đinh hướng thị trường. Theo đó, Ban điều phối dự án huyện Lâm Bình đã xây dựng và triển khai thực hiện phát triển 17 chuỗi giá trị vì người nghèo.


Nhiều mô hình chăn nuôi đã phát triển hiệu quả

Từ năm 2011- 2017, Dự án TNSP huyện Lâm Bình đã thành lập được 131 tổ hợp tác, trong đó 11 tổ hợp tác đã thực hiện liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài huyện để tiêu thụ sản phẩm; thành lập 63 tổ, nhóm tiết kiệm vay vốn, với trên 1.260 thành viên. Hầu hết các hộ gia đình khi tham gia tổ, nhóm, chuỗi giá trị đều tự nguyện xây dựng một quy ước hoạt động chung: mua chung - bán chung, tránh tình trạng bị thương lái ép giá. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho mặt hàng nông sản có thể vươn ra thị trường, Dự án còn hỗ trợ đầu tư nâng cấp 77 công trình giao thông và thủy lợi; Hỗ trợ 150 hoạt động hạ tầng sản xuất  với tổng vốn trên 43 tỷ đồng. Việc hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình giao thông nông thôn đã góp phần  tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất, giao thương trao đổi hàng hóa của người dân.

T/ h: Kim Thoa – Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục