Hiệu quả Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại huyện Lâm Bình

Sau gần 2 năm thực hiện Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên địa bàn huyện vùng cao Lâm Bình đã có nhiều hộ nghèo, hộ gia đình chính sách được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở. Qua đó, giúp các hộ ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế và góp phần để các địa phương từng bước hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư trong tiến trình xây dựng nông thôn mới.

Được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát của địa phương, cùng với số tiền tích cóp của gia đình và vay mượn thêm anh em dòng họ, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mơ và anh Ma Văn Thuấn ở thôn Tống Pu, xã Bình An đã sớm làm được ngôi nhà kiên cố, đưa vào sử dụng từ cuối năm 2022. Có nhà ở mới, đến nay vợ, chồng anh, chị không còn lo lắng mỗi khi có trời mưa to, gió lớn, mà đã yên tâm buôn bán làm ăn, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo và chăm lo cho các con ăn học đầy đủ. 

Từ khi có nhà ở mới kiên cố, gia đình chị Nguyễn Thị Mơ, thôn Tống Pu, xã Bình An đã yên tâm phát triển kinh tế, nỗ lực vươn lên thoát nghèo

Năm 2023, gia đình chị Nguyễn Thị Huế ở thôn Nà Va là một trong những hộ nghèo của xã Thượng Lâm được xét hỗ trợ là nhà theo Đề án xoá nhà ở tạm, nhà ở dột nát của huyện Lâm Bình. Được hỗ trợ làm nhà, gia đình chị đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật liệu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và xây dựng đảm bảo theo đúng tiêu chí nhà ở dân cư của chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao mà cấp uỷ, chính quyền địa phương đang triển khai. Hiện nay, gia đình chị Huế đang phấn đấu hoàn thiện ngôi nhà để được vào ở sớm, ổn định đời sống. 

Các hộ chủ động làm nhà khi được các cấp, các ngành hỗ trợ

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lâm Bình phấn đấu hỗ trợ 726 hộ gia đình làm nhà, trong đó làm mới 367 hộ, sữa chữa 359 hộ. Để đạt được mục tiêu trên, huyện Lâm Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp giữa Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và Uỷ ban nhân dân huyện. Bên cạnh đó, hằng năm, các địa phương thực hiện rà soát, phân loại hộ nghèo, gia đình chính sách đang ở nhà tạm, dột nát có nhu cầu làm mới, sửa chữa nhà ở. Triển khai linh hoạt các giải pháp phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương để hỗ trợ các hộ làm nhà. Huy động các nguồn lực từ ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện, xã, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, anh em họ hàng và cộng đồng thôn bản cùng tham gia. Cũng như phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phụ trách hỗ trợ gia đình được hỗ trợ làm mới, sửa chữa. 

Cấp uỷ, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, động viên các hộ được hỗ trợ làm nhà ở 

Việc hỗ trợ các hộ làm nhà đảm bảo, hiệu quả của huyện Lâm Bình đã giúp các hộ ổn định đời sống, an cư lạc nghiệp để tập trung phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Thuý Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục