Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình vừa tổ chức tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Trong năm 2019, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình đã phối hợp với các cơ quan đơn vị, các xã trên đại bàn huyện làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Về công tác phát triển ừng, đã trồng được 635,9 ha, đạt 104,2% KH, trong đó: Trồng rừng tập trung trên 578 ha, do dân tự bỏ vốn đầu tư là 488 ha; trồng rừng hỗ trợ theo Nghị quyết 03 và dự án Quế là 79 ha;  trồng cây phân tán là 57,50 ha. Diện tích khai thác là 300 ha; sản lượng khai thác 25.000 m3, đạt trên 101% kế hoạch. Tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản thu hút trên 6.400 lượt người tham gia học tập. Phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm với 654 lượt. Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng Kiểm Lâm và các ngành chức năng của huyện đã phát hiện và xử lý 58 vụ, trong đó: Xử lý hành chính 56 vụ, xử lý hình sự 02 vụ về hành vi phá rừng tại xã Hồng Quang, khởi tố 03 đối tượng. Tịch thu lâm sản trên 120 m3 gỗ các loại và 09 phương tiện sử dụng khai thác gỗ trái phép. Tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước trên 199 triệu đồng. Về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tính từ đầu mùa khô năm 2019 đến nay trên địa bàn huyện Lâm Bình không xảy ra cháy rừng. Trong năm đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn tại xã Thượng Lâm, kết quả đạt loại giỏi.

Đồng chí Hoàng Văn Kiên, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm chủ trì hội nghị

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình quản lý, bảo vệ rừng và quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng ở một số xã chưa thực sự được chú trọng, chưa có nền nếp, chặt chẽ, một số nơi còn tình trạng phá rừng làm nương, sử dụng lửa ở ven rừng và trong rừng chưa được kiểm soát chặt chẽ. Việc lập các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng nhiều nới còn mang tính hình thức, hiệu quả hoạt động không cao. Việc nắm địa bàn một số công chức Kiểm lâm còn hạn chế, chưa thường xuyên tham mưu giúp UBND xã xử lý, ngăn chăn kịp thời tình trạng diện tích đất lâm nghiệp bị lẫn chiếm và sử dụng sai mục đính, công tác theo dõi diễn biến rừng còn chậm…

Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp khắc phục những mặt hạn chế để làm tốt hơn công tác quản lý, bảo vệ rừng trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung quan lý, bảo vệ rừng tự nhiện, hạn chế thấp nhất tình trạng khai thác rừng trái phép; không để xảy ra điểm nóng về phá rừng. Tập trung bảo vệ rừng tại gốc, phối hợp với lực lượng Công an xã, dân quân xã kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản trái phép. Thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp  với UBND các xã và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân và của chủ rừng. 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục