Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát chuyên đề phòng chống tham nhũng, lãng phí tại huyện Lâm Bình

Ngày 12/4, thực hiện chương trình giám sát tối cao của Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021, Đoàn giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai giám sát tại huyện Lâm Bình. Đồng chí Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Làm việc với đoàn, về phía huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, UBND các xã.

Theo báo cáo của UBND huyện, thời gian qua, các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ. Các đơn vị dự toán cấp huyện, xã, thị trấn đã thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả trong chi tiêu thường xuyên như: điện, nước, điện thoại, chi phí văn phòng, báo chí, tiết kiệm trong việc tổ chức hội nghị, kỷ niệm các ngày lễ; tiết kiệm trong chi tiếp khách; tiết kiệm trong việc mua sắm, trang bị thay thế tài sản, tận dụng các tài sản có thể sửa chữa được; vai trò công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường đúng với trọng tâm của công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các dự án được đầu tư phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch đầu tư xây dựng từng năm. Công tác đề xuất chủ trương đầu tư đảm bảo đúng mục tiêu đầu tư, quy mô xây dựng, nội dung xây dựng được phê duyệt bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội. Cơ sở hạ tầng cho giáo dục được đầu tư đã góp phần đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác dạy và học của học sinh và giáo viên. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng định mức, chế độ quy định hiện hành, thực hiện công khai tài chính, cải cách thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, việc xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, một số xã, đơn vị còn thiếu cụ thể, chưa xác định được các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm cần tập trung chỉ đạo. Số kinh phí tiết kiệm hàng năm của các cơ quan, đơn vị để chi tăng thu nhập cho cán bộ, công chức chủ yếu tiết kiệm từ nguồn tiền lương của biên chế thiếu, nghỉ thai sản; việc tiết kiệm từ định mức chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

Sau khi thực hiện giám sát thực tế tại các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của huyện và một số xã, thị trấn, Đoàn giám sát đã trao đổi làm rõ một số nội dung như: Việc xử lý tài sản các dự án sử dụng vốn nhà nước sau khi dự án kết thúc; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nước đối với các chương trình mục tiêu quốc gia và một số nhiệm vụ, lĩnh vực cụ thể; công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ma Thị Thúy đề nghị UBND huyện Lâm Bình cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Huyện cần xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm trong từng lĩnh vực được giao; cần phân công, phân cấp cụ thể, rõ ràng trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc, từng cán bộ công chức, viên chức gắn với kiểm tra, đánh giá thường xuyên, đảm bảo việc thực hiện chương trình hiệu quả. Cùng với đó, tăng cường hơn nữa công tác tổ chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như: quản lý ngân sách Nhà nước; quản lý đầu tư công; quản lý tài sản công; quan lý tài nguyên đất đai, khoáng sản. Đồng chí Trưởng đoàn giám sát cũng lưu ý huyện cần xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện đẩy mạnh phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục