Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang thả 02 cá thể Culi về với rừng tự nhiện

Ngày 9/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Quan lý rừng phòng hộ Lâm Bình, Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình đã tổ chức thả 02 cá thể Culi thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm về với rừng tự nhiện do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình quản lý.

Hai cá thể Culi do nhân dân giao nộp cho Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Dương và Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang. Sau khi tiếp nhận 02 cá Culi, Hạt Kiểm lâm thành phố Tuyên Quang và Hạt Kiêm lâm huyện Sơn Dương đã ban giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh làm các thủ tục để thả 02 cá thể Culi về với rừng tự nhiện. Sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định, ngày 9/7 Chi cục Kiệm lâm tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành thả 02 cá thể Culi về với rừng tự nhiên tại huyện Lâm Bình.

 Các ngành chức năng tiến hành thả 02 cá thể Culi về với rừng tự nhiên

Sau khi thả 02 cá thể Culi về với rừng tự nhiên, Chi cục Kiệm lâm Tuyên Quang đã chỉ đạo, giáo trách nhiệm cho Hạt Kiểm lâm huyện Lâm Bình, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Lâm Bình có trách phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, ngăn chặn các hành vi săn bắn, bắt, bẫy trái phép các loại động vật hoang dã trên đại bàn nói chung, loài Culi thuộc nhóm động vật nguy cấp quý hiếm nói riêng. Nếu phát hiện hành vị săn bắn, đánh bắt, bẫy  trái phép các loại động vật hoang dã sẽ xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

Sau khi thả ra rừng tự nhiên 02 cá thể Culi đã hòa nhập với thiên nhiên

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục