20 hộ nghèo ở xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình được nhận bò cái sinh sản

Ngày 11/6/2020, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, Hội Nông dân huyện Lâm Bình và UBND xã Hồng Quang, tổ chức bàn giao bò cái sinh sản cho 20 hộ nghèo tại xã Hồng Quang.

Các hộ gia đình phấn khởi được nhận bò cái sinh sản

Tại buổi bàn giao, 20 con bò cái giống sinh sản được trao cho 20 hộ nghèo của xã Hồng Quang. Theo đó các hộ được vay theo hình thức vay bò trả bê, lãi xuất 0%, với thời gian cho vay 4 năm. Sau khi bò mẹ đẻ ra bê con đủ 12 tháng tuổi và đủ tiêu chuẩn làm bò giống sinh sản, các hộ có trách nhiệm trả bê con cho dự án để luân chuyển cho hộ khác. Sau khi trả, con bò cái cho vay ban đầu sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình.

Thông qua việc hỗ trợ hộ gia đình nghèo phát triển chăn nuôi bò sinh sản của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Tuyên Quang. Qua đó, nhằm tạo cơ hội giúp các hộ nghèo có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo bền vững, đồng thời góp phần cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục