Đăng ký giải đua xe đạp huyện Lâm Bình lần thứ I năm 2022

Địa chỉ Đăng ký :Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Lâm Bình.

Địa chỉ Đăng ký :Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện Lâm Bình. 
Đinh Ngọc Quân:  ĐT: 0975780866 - Gmail: ngocquankt@gmail.com 
Đăng ký qua form :  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdocTKE16ME0x_GNpL9jaxTKG25g-6AXUm6WN7yVBBJuF7GeQ/viewform
Mẫu đăng ký : /media/files/2022/Mau-Dangky.doc

Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Tin cùng chuyên mục