Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình họp thường kỳ tháng 11 năm 2022

Chiều ngày 9/11, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thường kỳ tháng 11 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các Ban của HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn của huyện trình bày Dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện đầu tư và tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng năm 2022; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2023. Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 - 20/11/2022). Dự thảo báo cáo về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình, giai đoạn 2021 - 2023; Báo cáo tiến độ Kế hoạch sử dụng đất huyện Lâm Bình năm 2023; Tiến độ, kết quả thực hiện Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Chương trình Công tác chủ yếu năm 2023 của Uỷ ban nhân dân huyện.  

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo tại cuộc họp

Cuộc họp đã tập trung thảo luận tham gia ý kiến đóng góp vào các Dự thảo báo cáo và các Kế hoạch. Đồng thời, làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những định hướng thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu trong cả năm 2022.

Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thành Trung đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp thu các ý kiến thảo luận, để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ xem xét ban hành và tổ chức thực hiện. Đồng thời, tập trung triển khai các giải pháp phấn đấu giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt trên 98% kế hoạch năm theo đúng tinh thần chỉ đạo của tỉnh. Đến hết ngày 15/11 tất cả các xã, thị trấn phải hoàn thành việc bê tông hoá đường giao thông nông thôn và quyết toán xong trước ngày 25/12/ 2022. Tập trung giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình di dân tái định cư. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường đề xuất với UBND huyện tổ chức họp chuyên đề về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021 - 2023. Tập trung giúp đỡ các hộ hoàn thành nhà ở theo đúng kế hoạch đã đề ra, cũng như tổ chức thực hiện nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ đối với các hộ đã làm xong nhà ở để giải ngân hỗ trợ các hộ gia đình kịp thời khi có nguồn vốn. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ động, khẩn trương xây dựng Chương trình công tác chủ yếu năm 2023 sát, đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao…

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục