Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 4/2/2021, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, đã tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng bầu cử HĐND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Nha, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí là Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo Văn phòng huyện, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình chủ tọa hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua tờ trình về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Lâm Bình khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, tổng số đại biểu HĐND huyện khóa III là 30 đại biểu; được phân bổ như sau: Tái cử là 9 đại biểu, chiếm 30%, đại biểu tham gia lần đầu là 21 đại biểu, chiếm 70%. Về cơ cấu Khối Đảng 8 đại biểu, các Tổ chức Chính trị xã hội 3 đại biểu; Khối chính quyền 7 đại biểu, Lực lượng vũ trang 1 đại biểu; Khối xã 7 đại biểu, Khối Doanh nghiệp 2 đại biểu, Khối sự nghiệp 2 đại biểu. Trong đó, đại biểu có độ tuổi dưới 40 tuổi là 11 đại biểu chiếm 37%, về cơ cấu nữ 11 đại biểu, chiếm 37%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 87%, đại biểu ngoài Đảng chiếm 10%.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận tại hội nghị về số lượng đại biểu HĐND huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2021 – 2026, là 30 đại biểu, trong đó; dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 60 người.

Kết luận hội nghị, đồng chí Ma Phúc Sơn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam huyện Lâm Bình, đã cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Yêu cầu sau hội nghị tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị, tuyên truyền vận động... mục đích và ý nghĩa của Cuộc bầu cử đại biểu HĐND huyện đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện, nhằm làm hiểu rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử lần này. Trên cơ sở nắm vững các quy định của Luật Bầu cử đại biểu HĐND, tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của HĐND trong bộ máy Nhà nước.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục