UBND huyện Lâm Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6

Chiều ngày 14/6, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 nhằm đánh giá lại toàn bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, UVBCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí thành viên UBND huyện, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, UBMTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, các Ban của HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo Dự thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện cơ bản ổn định và có bước phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 127,9/336 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch. Trồng mới rừng tập trung 449/600 ha, bằng 74,8% kế hoạch, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78,9%. Thu ngân sách trên địa bàn đến 31/5/2022 đạt hơn 11 tỷ đồng, bằng 52,3% so với dự toán giao. Thu hút trên 50/136 nghìn lượt khách du lịch, bằng 37% kế hoạch. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ từ mức độ 2 trở lên; tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt trên 41,4/42%, bằng 108% kế hoạch. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 21,47%, bằng 100% kế hoạch; duy trì 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã.  Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98,8/95% bằng 104% kế hoạch năm. Tạo việc làm mới và chuyển đổi nghề cho 829/1.555 người, bằng 53% kế hoạch năm.

Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thảo luận về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu dự họp đều đồng tình nhất trí cao. Tuy nhiên, báo cáo cần phải điều chỉnh thêm về số liệu, cũng như nêu rõ các giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm 2022. Cụ thể, chỉ đạo sản xuất đúng khung lịch thời vụ, phát triển cây trồng, vật nuôi theo nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III theo hướng hàng hoá, hữu cơ. Tổ chức tốt các sự kiện diễn ra trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đã có và xây dựng thêm các sản phẩm du lịch mới, tăng cường quảng bá, kết nối, nâng cấp các điểm checkin nhằm thu hút khách du lịch đến với Lâm Bình…

Kết luận về nội dung dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp thu ý kiến để chỉnh sửa trình Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ cho ý kiến trong phiên họp thường kỳ của Ban thường vụ Huyện uỷ tới đây. Theo đó, các cơ quan, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn chủ động phồi hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thống nhất lại số liệu, đảm bảo chính xác, nêu bật được các nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện được và làm rõ nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ thực hiện 6 tháng cuối, báo cáo cũng cần nêu rõ các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đó là: tập trung tổ chức các hoạt động nhằm kích cầu du lịch và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, giải ngân vốn đầu tư công gắn với thu ngân sách theo kế hoạch. Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; tài nguyên, khoáng sản, môi trường; thu thuế; Di chuyển các hộ dân ra khỏi vùng có nguy hiểm trước ngày 30/6. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu còn đạt thấp như: tiêm phòng Covid-19, lao động việc làm, làm nhà cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào các Dự thảo quan trọng khác như: Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Đề án của UBND huyện về sáp nhập Trường TH và trường PTDT bán trú THCS Phúc Yên. Quyết định của UBND huyện về việc thành lập Ban Quản lý bến thuỷ tạm thời tại xã Thượng Lâm; Kế hoạch của UBND huyện về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Kế hoạch của UBND huyện về tổ chức Lễ công bố xã Thổ Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Tiến độ kết quả thực hiện Đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện...

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục