UBND huyện Lâm Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2022

Ngày 7/4, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức cuộc họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 04 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Mở đầu phiên họp đồng chí Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn, UBND xã, thị trấn cần tập trung, đẩy mạnh công tác chăm sóc, phòng sâu bệnh hại cây trồng vụ Xuân; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng phòng covid-19 cho nhân dân; tiến độ thi công, giải ngân vốn các công trình; công tác quản lý, bảo vệ rừng…

Đ/c Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ trì kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo các cơ quan chuyên môn trình bày các Dự thảo Kế hoạch của UBND huyện gồm: Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2022 vốn ngân sách địa phương của huyện Lâm Bình. Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu từ năm 2021 sang thực hiện năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về tuyển quân năm 2023. Tờ trình về việc xin chủ trương lựa chọn địa bàn để xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn huyện. Dự thảo Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/HU ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với du lịch trên địa bàn huyện đến năm 2025...

Tại phiên hop các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung trình tại kỳ họp

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung Dự thảo Kế hoạch trình tại kỳ họp để các cơ quan chuyên môn của huyện chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện trước khi trình cấp trên… và bàn các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo trong năm 2022 và cả giai đoạn 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cơ bản nhất trí với các Dự thảo Kế hoạch đã được trình tại cuộc họp. Những ý kiến thảo luận đóng góp của các đại biểu, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND đã trao đổi làm rõ từng nội dung và giao cho các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ để bổ sung hoàn thiện các kế hoạch trình UBND huyện xem xét, trước khi trình Ban thường vụ huyện ủy  ban hành và tổ chức thực hiện

Kim Thoa

Tin cùng chuyên mục