UBND huyện Lâm Bình tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

Sáng ngày 15/5, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 nhằm lấy ý kiến vào nội dung Dự thảo các báo cáo, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến được tổ chức trong tháng 6/ 2020. Dự họp có các đồng chí là thành viên UBND huyện, lãnh đạo HĐND huyện, các Ban HĐND huyện

Tại cuộc họp, lãnh đạo các phòng, ban và cơ quan chuyên môn của huyện đã trình bày Dự thảo các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Báo cáo của UBND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm ( 2021 - 2025). Báo cáo kết quả đầu tư công trung hạn năm 2020. Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đấu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo tình hình chi nguồn dự phòng Ngân sách huyện năm 2020, nguồn kinh phí bổ sung ngân sách huyện. Báo cáo quyết toàn thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019. Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2020. Kế hoạch triển khai Phương án quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang thuộc địa bàn huyện Lâm Bình quản lý. Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cư tri trước và sau kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa II. Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết sản xuất vụ Xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2020. Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020. Dự thảo quyết định ban hành quy định giao nhiệm vụ, gắn trách nhiệm quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Kế hoạch rà soát nhu cầu sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025.

Quang cảnh hội nghị

          Từ đầu năm 2020 đến nay, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp nhưng tình hình kinh tế - xã hội của huyện được ổn định. Các cơ quan đơn vị từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công phụ trách thực hiện. Vụ Xuân toàn huyện đã gieo cấy được 1.004 ha lúa, đạt 101,3% kế hoạch, trồng 521 ha ngô, đạt 101% kế hoạch, lạc 436,4 ha, đạt 101% kế hoạch. Tổ chức tiêm phòng đẩy đủ các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè 2020. Trong công tác trồng rừng năm 2020, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 480 ha, đạt 96% kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền và cho gần 1.000 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng với trưởng thôn, bản. Huy động từ các nguồn lực được trên 47 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện 6 tháng đầu năm là trên 157 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa là 647 triệu đồng, đạt 41,74% kế hoạch giao. Mặc dù chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 nhưng các điểm du lịch cộng đồng Homestay trên địa bàn huyện vẫn duy trì, nâng cao chất lượng phụ vụ du khách, gắn với bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh ôn tập, tự học trong thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh đến trường sau khi nghỉ phòng dịch. Công tác thông tin, tuyên truyền đã bán sát vào nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, huyện như: công tác tuyên truyền về Đại hội đảng các cấp; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nêu gương người tốt việc tốt… Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, lao động việc làm, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế…

          Sau khi nghe các Dự thảo báo cáo, các đại biểu dự họp đã thảo luận cho ý kiến, cơ bản đồng tình nhất trí với nội dung của các báo cáo. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm thao gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 và các công trình trọng điểm trên địa bàn huyện. Cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tất cả các ý kiến tham gia đóng góp vào các dự thảo báo cáo tại cuộc họp sẽ được cơ quan soạn thảo văn bản tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung  hoàn chỉnh vào các báo cáo trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến được tổ chức trong tháng 6/ 2020.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục