UBND huyện Lâm Bình tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 8/7, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và lãnh đạo UBND các xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh và các sở, ban, ngành của tỉnh. Các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã đã chủ động triển khai, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020. Việc huy động nguồn lực và tiến độ triển khai thực hiện nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội như giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa… cơ bản đạt so với kế hoạch đề ra. Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới là 59.347 triệu đồng, đạt 84% kế hoạch, trong đó, vốn hỗ trợ trực tiếp từ chương trình là 32.900 triệu đồng, ngân sách tỉnh 4.471 triệu đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án là 18.463 triệu đồng, dự kiến huy động nhân dân đóng góp 3.513 triệu đồng. Kết quả thực hiện chương trình trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện tiếp tục duy trì giữ vững 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới. Số xã đạt từ 10 đến 15 tiêu chí gồn các xã Thổ Bình, Bình An, Hồng Quang, 2 xã còn lại Phúc Yên đạt 9 tiêu chí, Xuân Lập đạt 8 tiêu chí. Về tiến độ thực hiện Kế hoạch xây dựng vườn mẫu đối với 5 hộ gia đình trên địa bàn 3 xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, đến nay các hộ mới chỉ đạt 2/5 tiêu chí.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, huyện Lâm Bình phấn đấu duy trì giữ vững 3 xã  Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can đạt chuẩn nông thôn mới, nâng bình quân mỗi xã đạt từ 13,8 tiêu chí lên 14,5 tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành 6 tiêu chí, đó là tiêu chí trường học thực hiện ở xã Thổ Bình, tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm thực hiện ở xã Bình An, tiêu chí quốc phòng và an ninh thực hiện ở xã Hồng Quang, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa thực hiện ở xã Phúc Yên, 2 tiêu chí là Điện, giáo dục và đào tạo thực hiện ở xã Xuân Lập.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đó là cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và UBND các xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức cùng tham gia thực hiện các tiêu chí, nhất là đối với các tiêu chí do chính người dân làm chủ. Thực hiện các dự án hỗ trợ người dân nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế. Giải tỏa hành lang an toàn giao thông. Hướng dẫn các hộ gia đình chỉnh trang khuôn viên nhà ở, nhất là đối với các hộ được lựa chọn thực hiện xây dựng vườn mẫu nông thôn mới…

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Hải UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện cần chủ động  xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, đồng thời sắp xếp thời gian đi cơ sở để phối hợp với xã và thôn bản kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đối với UBND các xã, rà soát lại các kế hoạch thực hiện các tiêu chí đã ban hành để có các giải pháp thực hiện cụ thể sát với tình hình thực tế ở địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân cùng tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối với các tiêu chí do chính người dân làm chủ. Đối với 3 xã đã đạt chuẩn cần tập trung thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí cũng như xây dựng vườn mẫu nông thôn mới ở các hộ đã được lựa chọn. Phấn đấu đến cuối năm 2020 thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch đã để ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục