Thường trực Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Hồng Quang và xã Bình An về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 22/6, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy đã làm việc với Đảng ủy các xã Hồng Quang và xã Bình An về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và kết quả phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, cán bộ, công chức xã Hồng Quang và xã Bình An.

Đ/c Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc

Tại các buổi làm việc, Đoàn công tác Thường trực Huyện ủy đã nghe lãnh đạo Đảng uỷ xã Hồng Quang và xã Bình An báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2022.

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ cácc xã Hồng Quang và xã Bình An đã xây dựng các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời triển khai đến toàn thể đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhưng với truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần nỗ lực, khắc phục khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc các xã Hồng Quang và xã Bình An đã đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế của xã tiếp tục tăng trưởng; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được quan tâm, chăm lo; sản xuất lúa hằng năm bảo đảm đúng khung thời vụ, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới, bảo vệ rừng đạt nhiều kết quả quan trọng; chất lượng giáo dục các bậc học duy trì và nâng cao, an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị luôn được quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết cũng như trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 còn gạp nhiều khó khăn, hạn chế nhất định. Kinh tế của các xã Hồng Quang và xã Bình An phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa tạo được sự bứt phá phát triển nhanh; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất còn hạn chế. Một số chỉ tiêu thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 còn đạt thấp như: công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm; thu ngân sách, chi ngân sách đạt thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chất lượng giáo dục đại trà chưa đồng đều, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa có sự đột phá, vẫn còn học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng; bệnh thành tích trong đánh giá kết quả học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh chưa được khắc phục triệt để; công tác tiêm phòng cho trẻ đạt tỷ lệ thấp; tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn chậm. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trật tự xã hội, an ninh nông thôn, quản lý còn hạn chế...; Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tuy đã đạt kết quả quan trọng, nhưng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ chưa được đề cao, công tác kiểm tra, giám sát chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm, còn nể nang, né tránh; công tác phát triển đảng viên đạt tỷ lệ thấp. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội còn hạn chế.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Trọng tâm là trao đổi làm rõ nguyên nhân của những mặt tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo. Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cấp ủy, chính quyền, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hai xã Hồng Quang và xã Bình An với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện đã trao đổi làm rõ những tồn tại, hạn chế và nêu lên những giải pháp cần tập trung  phối hợp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy đánh gia cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Hồng Quang và xã Bình An đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua cũng như trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh những tồn tại hạn chế cần tập trung khắc phục để phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất trong thời gian vừa qua, trên cơ sở đó xây dựng phương án tổ chức lại sản xuất để nâng cao hơn nữa năng suất, sản lượng, hiệu quả kinh tế, nhất là đối với những cây trồng, vật nuôi chủ lực, đặc sản của xã, chú trọng sản xuất hàng hóa tập trung, có giá trị kinh tế cao theo hướng sử dụng giống chất lượng cao, chăn nuôi theo hướng hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phương thức sản xuất theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, gia trại, tạo chuỗi liên kết sản xuất bền vững.  Phấn đấu hoàn thiện các quy trình để đưa sản phẩm thịt trâu BA của xã Bình An và sản phẩm Cốm Hồng Quang đạt tiêu chuẩn OCOP trong năm 2022.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ cùng sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân các dân tộc xã Hồng Quang và xã Bình An, cùng sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Thường trực Huyện ủy nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra những giải pháp hiệu quả trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hồng Quang và xã Bình An đã đề ra. Để góp phần xây dựng huyện Lâm Bình “Kinh tế phát triển; văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; không gian, cảnh quan Sạch - xanh - đẹp - an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2 đã đề ra.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục