Thường trực Huyện uỷ làm việc tại xã Phúc Sơn

Sáng ngày 16/6, Thường trực Huyện uỷ Lâm Bình đã có buổi làm việc với Đảng uỷ xã Phúc Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các ban, đảng Huyện uỷ, Văn phòng huyện, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban chuyên môn của huyện. Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Phúc Sơn.

     

 

Toàn cảnh buổi làm việc của Thường trực Huyện ủy tại xã Phúc Sơn

 

 

Đồng chí Ma Văn Tinh, Bí thư Đảng ủy xã Phúc Sơn báo cáo tóm tắt với Đoàn làm việc

về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị và đã được những kết quả quan trọng. Xã đã chỉ đạo sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ, gieo cấy 40 ha lúa, đạt 100% kế hoạch, năng suất 61,83 tạ/ha, sản lượng 247,38 tấn; trồng 490 ha lạc, đạt 100% kế hoạch, năng suất đạt 30 ta/ha, sản lượng 1.470 tấn; cây ngô gieo trồng đạt 100% kế hoạch; tổng diện tích mía 90,69 ha, đạt 103% kế hoạch. Tổng đàn gia súc, gia cầm gần 39.400 con. Toàn xã trồng được gần 42 ha rừng, đạt 79% kế hoạch. Xã có 143 hộ đăng ký vay vốn theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh. Chỉ tiêu thực hiện một số cây trồng, vật nuôi theo Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III được thực hiện theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt 36,5% kế hoạch. Xã tổ chức thành công Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2022 tại thôn Biến và các hoạt động tại thôn Bó Ngoạng. Đã có 223 người lao động được tạo việc làm mới, đạt 115% kế hoạch. Thực hiện đạt chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị được quan tâm, xây dựng vững mạnh.

     

 

 

                   Đại biểu các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Phúc Sơn thảo luận tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Phúc Sơn đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị 6 tháng cuối năm 2022 như: Tiến độ làm nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách; Thu thuế vận chuyển lâm sản; thu ngân sách, tiến độ xây dựng các công trình; vệ sinh môi trường; Hỗ trợ chế độ chính sách về phát triển du lịch. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động các mô hình tự quản tại khu dân cư, nhất là về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải. Định hướng tuyên truyền cho người dân thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.. cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm. Tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

     

 

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ biểu dương, đánh giá cao về những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc xã Phúc Sơn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm 2022, xã tiếp tục khắc phục khó khăn triển khai các giải pháp để tổ chức, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra. Phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để phát triển nhanh, bền vững đối với các cây con chủ lực, đặc sản của xã theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, có giá trị kinh tế cao, phấn đấu có sản phẩm OCOP trong giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hoàn thành tiêu chí nhà ở dân cư. Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo trong sạch, vững mạnh toàn diện. Kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, có cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, xem xét giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Đảng ủy xã trên tinh thần đúng quy định nhưng thuận lợi nhất cho xã, góp phần để huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đồng thời, đề nghị các ngành, các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phối hợp, kiểm tra, hướng dẫn huyện triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục, trình tự, giải quyết công việc thông thoáng, hiệu quả...

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục