Thường trực Huyện uỷ làm việc tại xã Minh Quang

Chiều cùng ngày, Thường trực Huyện uỷ Lâm Bình tiếp tục làm việc với Đảng uỷ xã Minh Quang về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ, chủ trì buổi làm việc.

     

 

Toàn cảnh Thường trực Huyện uỷ Lâm Bình làm việc với Đảng uỷ xã Minh Quang.

6 tháng đầu năm 2022, Đảng bộ xã Minh Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Tổng diện tích gieo trồng đối với cây lúa, ngô, lạc, khoai lang 646/ 636 ha, đạt 101,5% kế hoạch giao. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm với tổng số gần 114.230 con. Toàn xã trồng mới 85 ha rừng, đạt 94,4% kế hoạch. Thu ngân sách đạt 43,2% kế hoạch. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được chú trọng đầu tư; công tác giáo dục, văn hoá, y tế, thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến độ. Trong 6 tháng đầu năm đã có 173 lao động được giải quyết việc làm, đạt 103% KH. Cải cách hành chính tiếp tục được duy trì, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên đặc biệt tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong 6 tháng đầu năm đã có 2 quần chúng được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, 3 quần chúng được đề nghị kết nạp, xét chuyển đảng chính thức cho 4 đảng viên, 1 đồng chí được tặng huy hiệu đảng. Đảng uỷ đã triển khai thực hiện các hoạt động giúp đỡ nhân dân theo Đề án 02 tại 14 thôn bản, với những việc làm cụ thể, thiết thực như: thu gom, phân loại, xử lý rác thải; tặng quà cho 5 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp 4 hộ gia đình chính sách làm nhà vệ sinh. Đảng uỷ xã đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đại hội Hội Cưụ chiến binh, nhiệm kỳ 2022 - 2027…

     

 

Đoàn đại biểu huyện Lâm Bình dự buổi làm việc tại xã Minh Quang.

     

 

Các đồng chí lãnh đạo, công chức xã Minh Quang tại buổi làm việc.

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng uỷ xã Minh Quang báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, các đại biểu dự họp đã cùng nhau trao đổi thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt hoặc khó thực hiện như: cây lạc, xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Công tác thu thuế. Phát triển cây, con là đặc sản, lợi thế theo Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III. Công tác vận động quần chúng Nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo Đề án 02 của UBMTTQ và các tổ chức chính trị xã hội…

      

 

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ phát biểu tại buổi làm việc với xã Minh Quang.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Thế Đồi nhấn mạnh: Để khắc phục khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế - xã hội của xã nhanh, bền vững, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Minh Quang phải có quyết tâm thật cao, nỗ lực phải thật lớn, hành động phải thật quyết liệt; xác định đúng, trúng các nhiệm vụ, có giải pháp đột phá, có lộ trình thực hiện hợp lý, huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển của xã thì mới đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các Đề án, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp; triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2020 - 2025 và chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 đề ra. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện Lâm Bình “Kinh tế phát triển; văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc; không gian, cảnh quan Sạch - xanh - đẹp - an toàn, sớm thoát khỏi huyện nghèo” mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 2 đã xác định.

Thúy Phượng - Công Đại

Tin cùng chuyên mục