Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 6/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Chiều ngày 5/8, Đại hội đã diễn ra phiên trù bị, dự Đại hội phiên trù bị có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; cùng 165 đại biểu chính thức đại diện cho 2.815 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

 Tại Đại hội, các đại biểu đã được thông qua Quy chế bầu cử trong Đảng; biểu quyết bầu đoàn Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban thẩm tra tư cách đại biểu; quán triệt mục đích, yêu cầu của Đại hội và thông qua chương trình nội quy và quy chế làm việc của Đại hội.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với chủ đề “Phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; sớm đưa Lâm bình thoát khỏi huyện nghèo”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm xây dựng huyện Lâm Bình phát triển giàu đẹp.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục