Nông dân xã Thổ Bình tập trung thu hoạch lúa vụ Mùa

Từ sự chủ động thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình luôn biết lựa chọn các loại giống cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và khung lịch thời vụ để kịp sản xuất được cả 3 vụ trong năm. Hiện nay, lúa Mùa của xã Thổ Bình đã chín, tranh thủ tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Thổ Bình đã tập trung nhân lực ra đồng thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Mùa đã chín, chuẩn bị trển khai sản xuất vụ Đông 2020.

Để sớm thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa Mùa, kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông 2020, gia đình ông Ma Ngọc Quyền ở thôn Bản Piát, xã Thổ Bình đã huy động anh em trong dòng họ đến hoán đổi ngày công, để gặt xong sớm hơn 1.000 mét vuông diện tích lúa Hương thơm. Trong vụ Mùa mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi, dịch bệnh xuất hiện nhiều nhưng do có sự chủ động chăm sóc, bảo vệ của gia đình nên năng suất lúa không bị giảm sút, mà đạt cao hơn so với vụ trước. Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa, gia đình ông sẽ khẩn trương làm đất để trồng cây ngô vụ Đông lấy hạt. 

Năng suất lúa của gia đình ông Ma Ngọc Quyền thôn Bản Piát, xã Thổ Bình đạt cao hơn so với vụ trước

Vụ Mùa 2020, xã Thổ Bình gieo cấy 224,5 ha lúa. Trong vụ Mùa tuy có nhiều sâu, bệnh hại xuất hiện trong các giai đoạn phát triển của cây lúa nhưng nhờ có sự chủ động trong các khâu lựa chọn giống, chăm sóc và cách phòng trừ sâu, bệnh kịp thời của các hộ gia đình nên toàn bộ diện tích lúa mùa của bà con nông dân xã Thổ Bình sinh trưởng, phát triển tốt. Hiện nay, diện tích lúa Mùa của xã đã bắt đầu chín rộ, bà con đang tập trung ra đồng thu hoạch nhanh gọn toàn bộ diện tích lúa, đồng thời tiến hành làm đất ngay đến đó để kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông. Theo chỉ tiêu kế hoạch được giao, vụ Đông này xã Thổ Bình gieo trồng 180 ha cây ngô lấy hạt. Tuy nhiên, nếu bà con thu hoạch được sớm và điều kiện thời tiết thuận lợi xã sẽ tuyên tuyền, vận động bà con trồng ngô hết diện tích đất sản xuất lúa hiện có của xã là 224,5 ha để vừa lấy hạt vừa lấy cây làm thức ăn cho gia súc.

Nông dân xã Thổ Bình đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa để kịp thời triển khai sản xuất vụ Đông 2020       

Nhờ thay đổi nhận thức và có sự chủ động trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật, cũng như sử dụng các giống cây trồng phù hợp với điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng của địa phương nên Thổ Bình luôn xã đi đầu trong phong trào sản xuất nông nghiệp của huyện Lâm Bình. Việc thực hiện đúng khung lịch thời vụ của bà con nông dân, thực sự đã và đang góp phần giúp xã Thổ Bình nâng cao hệ số sử dụng đất và sản lượng lương thực hằng năm của xã đã đề ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục