Nhân dân huyện Lâm Bình phấn khởi trước sự thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đã kết thúc sớm hơn một ngày để tập trung phòng chống đại dịch covid-19. Với tinh thần nghiêm túc, tập trung trí tuệ cao, sau một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã tiến hành bầu 200 Ủy viên vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XIII. Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Lâm Bình tin tưởng tuyệt đối vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng, lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của toàn quân, toàn dân.

Cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Lăng Can, (Lâm Bình)

theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng

Bằng các phương tiện thông tin đại chúng và qua các trang mạng facebook, Zalo chính thống, anh Nguyễn Ngọc Tú, Bí thư Đoàn xã Lăng Can, (Lâm Bình) đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt để theo dõi sát các diễn biến của Đại hội. Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, anh Tú kỳ vọng Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho lực lượng đoàn viên thanh niên đóng góp sức trẻ để chung tay xây dựng quê hương, đất nước.

Nhà làm việc Huyện ủy, HĐND - UBND huyện Lâm Bình

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, kinh tế - xã hội của huyện Lâm Bình ngày một khởi sắc và phát triển theo đúng định hướng của Đảng. Chính vì vậy, người dân Lâm Bình mong muốn, sau Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm cụ thể hóa Nghị quyết, tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người dân ở các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, nhằm rút ngắn khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

Nhân dân theo dõi đại hội

Cờ Đảng, cờ Tổ quốc được treo khắp các tuyến đường

Phấn khởi trước sự thành công của Đại hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Lâm Bình đã và đang ra sức thi đua học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nhằm đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển vững mạnh.

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục