Lâm Bình tổ chức Hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, chi đoàn thôn và sơ kết thực hiện mô hình tự quản của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, giai đoạn 2018 – 2020.

Ngày 23/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện; tổ chức Hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động chi hội, chi đoàn thôn và sơ kết thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, giai đoạn 2018 - 2020.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự vào chỉ đạo hội nghị, đại biểu tỉnh có các đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy; Lê Ngọc Tân, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Từ Minh Phú, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; Nông Minh Hiền, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Ma Phúc Dự, Phó Bí thư Tỉnh đoàn. Đại biểu huyện có các đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Hiền, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ các xã và toàn thể Bí thư chi bộ các thôn bản trên địa bàn huyện cùng về dự Hội nghị  

Thời gian qua Ban Công tác Mặt trận và các chi đoàn chi hội ở các khu dân cư hoạt động chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước ở khu dân cư. Tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động, các chương trình, dự án của Đoàn, Hội. Tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, tham gia xây dựng nông thôn mới và các mô hình tự quản. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao trong các dịp lễ, tết. Qua đó, đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên hưởng ứng thực hiện, góp phần quan trọng vào sự đổi mới ở các khu dân cư. Công tác xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế đều được các tổ chức chi đoàn, chi hội quan tâm, đã có những điển hình cán bộ, hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến tháng 6 năm 2020, toàn huyện đã thành lập được 327 mô hình tự quản về vệ sinh môi trường; giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; liên kết phát triển kinh tế; nói không với tệ nạn xã hội, cờ bạc; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng chống bạo lực gia đình; nói không với tảo hôn; vận động xây dựng gia đình hạnh phúc. Thông qua các mô hình tự quản đã tập hợp, đoàn kết, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo đồng thuận và sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cảnh quan môi trường văn minh, sạch đẹp, duy trì nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.   

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở các khu dân cư còn có những tồn tại, hạn chế như: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của một số chi hội, chi đoàn chưa được chú trọng. Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức có lúc chưa kịp thời. Tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt chưa cao. Thực hiện mô hình tự quản ở khu dân cư có nơi còn gặp khó khăn, hoạt động chưa được thường xuyên

Trong thời gian tới, UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện rà soát, sắp xếp lại các tổ, nhóm tự quản tại các khu dân cư đảm bảo không chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, lựa chọn mỗi thôn ít nhất một mô hình gắn với xây dựng mô hình, điển hình “ Dân vận khéo”. Kịp thời phát hiện, biểu dương khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình tự quản.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới như: Quan tâm hỗ trợ chi phí hoạt động cho Ban Công tác Mặt trận và chi đoàn, chi hội ở khu dân cư. Phát huy vai trò các tổ, nhóm tự quản ở khu dân cư. Công tác dân vận gắn với phát triển kinh tế, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới…

Đại biểu tham luận tại Hội nghị

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Chủ tọa tại Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và chi đoàn, chi hội, cũng như các mô hình tự quản ở khu dân cư. Mỗi chi hội, chi đoàn xây dựng các tổ tự quản phải phù hợp với điều kiện thực tế của từng thôn. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục