Lâm Bình tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 22 khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 mở rộng

Sáng ngày 14/ 7, Huyện ủy Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 lần thứ 22 mở rộng, nhằm đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các ban, đảng Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban, Đảng Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND các xã trên địa bàn huyện.

Quảng cảnh hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2020, Huyện ủy Lâm Bình  đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa II và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sản lượng lương thực vụ Xuân hơn  8.195 tấn, đạt 128% kế hoạch. Trồng mới gần 560 ha rừng, đạt 101% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên157 tỷ đồng, bằng 44% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước thực hiện đạt 647 tỷ đồng, bằng 41,74% kế hoạch. Thực hiện thu ngân sách đạt trên 8 tỷ đồng, bằng 58,7% kế hoạch. Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình tại khu vực trung tâm huyện và các điểm du lịch nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại V. Thu hút 9.000 lượt khách đến thăm quan du lịch, bằng 8,6% kế hoạch, tổng doanh thu xã hội đạt trên 7,6 tỷ đồng. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. Tổ chức khám chữa bệnh cho 25.600 lượt người. Chỉ đạo triển khai kịp thời các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Công tác lao động, việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững. Đối với công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy Đảng đã tuyên truyền học tập, quán triệt, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của huyện, chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong 6 tháng đầu năm đã chuyển sinh hoạt cho 125 đảng viên chuyển đi và chuyển đến, kết nạp 8 đảng viên mới, xét công nhận chính thức cho 22 đồng chí. Tặng Huy hiệu Đảng cho 16 đồng chí. 144 Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 24 Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động đạt được nhiều kết quả.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện Lâm Bình phấn đấu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung khắc phục các khuyết điểm, yếu kém đã được xác định sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2019 theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc gieo cấy, chăm sóc cây trồng vụ Mùa, chuẩn bị đủ giống, vật tư, đảm bảo sản xuất vụ Đông trong khung thời vụ. Tập trung xây dựng trung tâm huyện đạt tiêu chí Đô thị loại V vào cuối năm 2020. 

Đại biểu dự hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe các báo cáo kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo công tác kiểm tra giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Quán triệt các nội dung văn bản số 12160-CV/VPTW ngày 18/5/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII. Chỉ thị số 42 - CT/ TW ngày 24/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại biểu thảo luận 

Chủ tọa tại hội nghị

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu dự Hội nghị đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, tập trung bàn các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Đó là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khánh tiết, cổ động trước, trong và sau Đại hội, Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xác định rõ cơ cấu giống trong các mùa vụ để bố trí sản xuất được cả 3 vụ trong năm. Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là đối với dịch tả lợn Châu Phi. Nhân rộng các mô hình cây, con là đặc sản có lợi thế trên địa bàn huyện, gắn với xây dựng mỗi xã một sản phẩm. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng vên, nhất là đối với đảng viên trẻ. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình tặng giấy khen cho 4 tổ chức

Đảng, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Lâm Bình, phát biểu bế mạc hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình nhấn mạnh; sáu tháng cuối năm 2020 các Chi, Đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện các cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế. Thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là công tác dập dịch tả lợn Châu phi. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch. Tổng  kết công tác giáo dục và xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021. Các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 10 năm thành lập huyện. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Đề án số 16, ngày 03/1/ 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thúy Phượng - Trung Kiên

Tin cùng chuyên mục