Lâm Bình khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 4, năm 2022

Ngày 25/ 7 huyện uỷ Lâm Bình đã phối hợp với Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ huyện uỷ quản lý ( đối tượng 4), năm 2022. Dự lớp khai giảng có đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ Lâm Bình; đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng và giảng viên Trường Chính trị tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện uỷ Lâm Bình phát biểu tại lớp bồi dưỡng
Đồng chí Mai Quang Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 6 ngày từ ngày 25/ 7 – 30/ 7, trên 240 học viên được bồi dưỡng, cập nhật hệ thống kiến thức tập trung vào các chuyên đề; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; Hệ thống chính trị ở cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; tình hình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương; Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng Nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Hội nhập Quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với địa phương; thực hiện chuyển đổi số Quốc gia và địa phương; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương hiện nay…

Lớp bồi dưỡng diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế 

Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Bình quản lý góp phần nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực, trình độ, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Kim Thoa - Công Đai

Tin cùng chuyên mục