Lâm Bình Đại hội Thi đua Quyết thắng LLVT giai đoạn 2012-2017

Ngày 12/11/2017, huyện Lâm Bình đã tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện giai đoạn 2012 - 2017. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đại tá Trần Duy Thành, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện, cùng các đại biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng ( LLVT) giai đoạn 2012 - 2017.

Trong 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT huyện Lâm Bình đã quán triệt sâu sắc tư tưởng "Thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhằm triển khai có hiệu quả phong trào (TĐQT). Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào, Cuộc vận động của ngành như: "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"… Qua đó, tạo động lực để cán bộ, chiến sỹ trong các cơ quan, đơn vị hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, nổi bật là: Đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ QS-QP; xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ; góp phần xây dựng các tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.


Quang cảnh Đại hội

Trong giai đoạn 2012-2017, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện 01 cuộc; diễn tập, luyện tập cấp xã 11 cuộc, diễn tập phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng cấp huyện 01 cuộc, cấp xã 05 cuộc; diễn tập phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 02 cuộc, đạt 100% kế hoạch đề ra, kết quả 100% đạt khá, giỏi. Hưởng ứng và thực hiện phong trào“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, lực lượng vũ trang huyện duy trì và đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” với những việc làm cụ thể, thiết thực. Kết quả nổi bật: Lực lượng vũ trang huyện tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, trong đó tập trung tham gia 4.760 ngày công tu sửa và làm mới 6,9 km đường bê tông nông thôn, lắp đặt hằng nghìn mét đường mương bê tông, nạo vét 800m kênh mương nội đồng 20 km đường giao thông liên thôn, nạo vét 10 km kênh mương nội đồng, tham gia 214 ngày công giúp đỡ tu sửa nhà và di chuyển nhà và chuyển nhà khỏi khu vực nguy hiểm. Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được hơn 850 ngày công được cấp ủy chính quyền và nhân dân ghi nhận.


Các đồng chí chủ trì Đại hội

Định kỳ hằng năm và kết thúc mỗi đợt thi đua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương và cấp uỷ, chỉ huy đơn vị tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Việc khen thưởng thực hiện đúng quy chế và quy định của pháp luật; kết hợp chặt chẽ giữa khen thưởng thường xuyên với khen thưởng đột xuất trong thực hiện các nhiệm vụ. Từ năm 2012 đến nay, lực lượng vũ trang huyện có 30 tập thể và 135 cá nhân được các cấp khen thưởng. Công tác khen thưởng đã tạo động lực tinh thần to lớn động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua đã đề ra.


Các đồng chí Lãnh đạo huyện Lâm Bình khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào TĐQT LLVT huyện giai đoạn 2012-2017

Giai đoạn 2017-2022, công tác thi đua khen thưởng và phong trào TĐQT trong LLVT huyện Lâm Bình tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu xây dựng 100% tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; 100% cán bộ chủ trì và cấp ủy viên, 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT huyện không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT LLVT huyện giai đoạn 2012-2017.

T/h: Hà Khánh – Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục