Lâm Bình Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Ngày 21/8/2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ hai năm 2017.

Từ ngày 16/8 – 20/8/2017, 51 học viên thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nhận thức về đảng năm 2017. Trong thời gian học tập, các học viên đã được truyền đạt và tìm hiểu về các chuyên đề như: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: Lớp học cũng được quán triệt về Nghị quyết của Đảng, chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh và của Huyện, thông tin tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước và của địa phương trong thời gian qua. Các học viên đã tham gia học tập với tinh thần trách nhiệm, tập trung cao, mạnh dạn trao đổi, bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề thảo luận và có sự sáng tạo, phân tích đầy đủ sâu sắc, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn trong các bài thu hoạch.  Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện viết bài thu hoạch cuối khóa và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 80%.


Lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Qua lớp học này giúp các đồng chí học viên nhận thức một cách sâu sắc, toàn diện và cụ thể về mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn và những truyền thống tự hào của dân tộc ta. Các đồng chí học viên cũng nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, nâng cao tầm nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phấn  đấu để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

T/h: Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục