Không khí Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư Nà Mèn, xã Lăng Can

Ngày 15/11/2020, Khu dân cư thôn Nà Mèn, xã Lăng Can đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đến dự ngày hội cùng với nhân dân khu dân cư có đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trong không khí phấn khởi của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân trong khu dân cư đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Mặt trận dân tộ thống nhất Việt Nam và đánh giá kết quả sau một năm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong khu dân cư. Khu dân cư Nà Mèn có 105 hộ gia đình, với 439 nhân khẩu, có 3 dân tộc gồm:  Tày, Dao, Kinh cùng chung sống. Những năm qua, bà con khu dân cư đã đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt 5 nội dụng của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hộ gia đình trong khu dân cư luôn giúp nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Vận động các hộ gia đình sản xuất nông nghiệp đưa các giống lúa mới có năng xuất cao vào gieo trồng. Tại các buổi họp thôn hoặc các buổi sinh hoạt đoàn thể, Ban công tác mặt trận khu dân cư thường xuyên tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân. Tổ hoà giải của thôn thực hiện tốt công tác hoà giải tại cơ sở, không để mâu thuẫn mất đoàn kết kéo dài trong thôn. Thực hiện phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi công việc của thôn từ nhỏ đến lớn đều được đưa ra bàn bạc công khai trong các buổi họp thôn để nhân dân trong thôn thống nhất cùng nhau thực hiện. Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ đã khơi dậy tính tự chủ, tự quản chăm lo cho khu dân cư ngày càng phát triển vững mạnh. Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc dân tộc và thuần phong mỹ tục luôn được bà con quan tâm. Trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được bà con nhân dân trong thôn thực hiện theo đúng quy ước, hương ước của thôn bản. Chi bộ và các tổ chức đoàn thể trong thôn đã vận động các hộ gia đình giữ gìn vệ sinh đường làng ngõ xóm, bảo vệ môi trường trong khu dân cư. Vận động trẻ em, học sinh đến trường, đến lớp đạt 100%. Các hộ trong thôn đều tham gia đóng góp đầy đủ các khoản thu nộp mà thôn đề ra. Trong năm 2019 thôn được công nhận đạt khu dân cư văn hóa. Những thành tựu mà nhân dân trong thôn đã đạt được trong năm 2020 là kết quả của sự đoàn kết nhất trí, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Nhân dân trên địa bàn thôn đã tích cực đóng góp công sức, kinh phí để chỉnh trang đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các tổ chức đoàn thể trong thôn đã đem đến ngày hội những tiết mục văn nghệ sôi nổi, ý nghĩa

Đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân với nhân dân khu dân cư Nà Mèn, đồng chí  Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trao quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho khu dân cư và phát biểu, biểu dương, ghi nhận những kết quả mà khu dân cư Nà Mèn đã được trong năm 2020, đồng thời đồng chí cũng động viên nhân dân trong khu dân cư tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư ngày thêm đổi mới, nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cấy trồng, vật nuôi, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xây dựng thôn bản sạch, xanh, đẹp.

Đ/c Nguyễn Văn Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tặng quà của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện cho khu dân cư Nà Nèm

Với việc làm tốt công tác truyên truyền, vận động đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tin tưởng rằng  nhưng những năm tiếp theo các khu dân cư trên địa bàn xã Lăng Can nói chung, khu dân cư Nà Mèn nói riêng sẽ  tiếp tục thắt chặt hơn nữa tinh thần đoàn kết gắn bó giữa các hộ gia đình trong khu dân cư, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.                                 

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục