Huyện Lâm Bình tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Chiều ngày 31/ 1/ 2020, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước, phát động phong trào thi đua năm 2020

Dự buổi lễ tại điểm cầu huyện có các đồng chí Vương Kim Việt, Quyền Trưởng Ban thi đua khen thưởng Sở Nộ vụ, Nguyễn Văn Dưng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí UVBTV Huyện ủy, lãnh đạo UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, hiệu trưởng các trường học. Tại điểm cầu các xã có cán bộ công chức xã, Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn bản.

Quang cảnh buổi Lễ

Nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của huyện Lâm Bình là trên cơ sở các phong trào và chỉ tiêu thi đua do tỉnh hướng dẫn, huyện đã phát động, cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với đặc điểm của từng khối, từng ngành và lĩnh vực, tổ chức ký giao ước thi đua. Việc xét khen thưởng được chú trọng đến những tập thể nhỏ và các đối tượng trực tiếp lao động, sản xuất. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh tế, xã hội năm 2019 của huyện ổn định và phát triển, 18/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực của toàn huyện đạt gần 17.350 tấn, đạt trên 100% kế hoạch. Tồng đàn gia súc, gia cầm của huyện gần 150 nghìn con. Trồng mới 635,9 ha rừng, đạt 104,3% kế hoạch. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 18 tỷ đồng, đạt 156% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 194,6 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch, tăng 17% so với năm 2018. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 990 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Thu hút 120 nghìn lượt khách du dịch đến tăm quan, trải nghiệm, tổng doanh thu xã hội từ dịch vụ du lịch đạt trên 72 tỷ đồng. Duy trì 3 xã Thượng Lâm , Khuôn Hà, Kawng Can đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong năm 2019 toàn huyện có 76% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt trên 70%. Có thể thấy, thông qua những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện Lâm Bình đã được tổ chức sôi nổi trên tất cả các mặt, các lĩnh vực trong các cơ quan đơn vị từ huyện đến xã, thôn bản. Trong năm, đã có 1 tập thể, 2 cá nhân được Ủy ban dân tộc tặng Bằng khen; 2 tập thể được UBND tỉnh tặng thưởng Cờ thi đua. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 22 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 32 tập thể, 517 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo UBND huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào

thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Dưng nhấn mạnh: Năm 2020, huyện Lâm Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện tốt các nhiệm vụ về chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Huy động tốt các nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn huyện. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch bền vững. Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa. Chuẩn bị các điều kiện cho Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện. Chủ động các biện pháp phòng chống dịch viêm phổi do virus corona chủng mới. Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, huyện Lâm Bình tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể thiết thực gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, từng cơ quan đơn vị nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội… 

          Để phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đại diện các xã, các khối cơ quan, đơn vị trong huyện đã đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể thiết thực, phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Đại diện đại diện các cơ quan đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội và các xã trên địa bàn huyện

đã cùng ký kết giao ước thi đua

 Tại buổi Lễ phát động phong trào thi đua năm 2020, đại diện các cơ quan đơn vị, các đoàn thể chính trị xã hội và các xã trên địa bàn huyện đã cùng ký kết giao ước thi đua, thể hiện rõ ý trí quyết tâm, không ngừng phấn đấu vươn lên thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục