Huyện Lâm Bình biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II, phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025

Ngày 5/7, UBND huyện Lâm Bình đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lần thứ II và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, cùng 136 đại biểu là những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020.

Giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện Lâm Bình có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan toả mạnh mẽ như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”… đã mang lại những kết quả to lớn, thiết thực, tạo khí thế phấn khởi, hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Dự hội nghị có 136 đại biểu là những cá nhân, tập thể điển hình trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Trên  lĩnh vực phát triển kinh tế, đã có nhiều phong trào thi đua mang lại hiệu quả thiết thực như: thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, thi đua “ Lao động với năng xuất, chất lượng hiệu quả”, thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” gắn với chương trình “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi”, “Bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa gắn với sân thể thao” đã góp phần chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp, duy trì nhịp độ tăng trưởng một số chỉ tiêu hằng năm. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,6%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt trên 18 tỷ đồng. Xây dựng 125 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỷ đồng. Công tác giáo dục, y tế, giảm nghèo được quan tâm thực hiện và thu được những kết quả quan trọng; bản sắc văn hóa các dân tộc được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố và tăng cường. Đời sống vật chất cũng như tinh thần của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao.

Đại biểu dự hội nghị

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng. Các phong trào thi đua được tổ chức rộng khắp, đã góp phần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng xuất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, chăn nuôi. Thưc hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” các cấp, các ngành đã huy động được sức người, sức của, đồng tâm, hiệp lực, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhân dân đã hiến hằng nghìn mét vuông đất, hằng nghìn ngày công lao động và hằng trăm triệu đồng để làm đường bê tông nông thôn, nhà văn hóa thôn bản và kênh mương nội đồng.  Đến hết năm 2019, Lâm Bình đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, vượt chỉ tiêu 01 xã so với Nghị quyết Ban  Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 0 2020 đề ra.

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Các nhà trường đã đẩy mạnh các phong trào thi đua như: “Dạy tốt, học tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Nói lời hay làm việc tốt”. Qua đó, chất lượng giáo dục được nâng lên đáng kể; duy trì và giữ vững thành quả phổ cập giáo dục ở các bậc học. Ngành y tế thực hiện làm theo lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”, phong trào “Thực hiện  12 điều y đức”,… từ đó tạo sự chuyển biến tốt trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác lao động, việc làm và giải quyết các vấn đền xã hội đã được triển khai sâu rộng và hiệu quả, trong giai đoan 2015 – 2020 đã giải quyết việc làm cho 6.332 lao động, đưa 71 người đi lao động tại nước ngoài, đạt 142% kế hoạch.  Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 60,8% năm 2016 xuống còn 36% vào cuối năm 2019. Các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh” ở các cấp, các ngành, các địa phương, đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong 5 năm qua, đã có 01 tập thể được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba; có 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua, 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, còn có hằng trăm tập thể và hằng nghìn cá nhân được UBND tỉnh, UBND huyện và các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen và được công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cấp cơ sở…

Đ/c Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Tại Hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian tập trung thảo luận, tìm ra các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động thực hiện các phong trào thi đua; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, các ngành trong triển khai các phong trào thi đua…

Đ/c Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đến dự và phát biểu với hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đồng thời chỉ ra những việc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện cần thực hiện trong thời gian tới để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tập trung vào công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiến tiến...

Các tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 09 tập thể và 11cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 16 tập thể và 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện Lâm Bình đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân đạt thành tích trong công tác Công đoàn giai đoạn 2015 - 2020.

Đ/c Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho các cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020

Đ/c Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác Công đoàn giai đoạn 2015 - 2020

Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến huyện Lâm Bình đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến toàn tỉnh lần thứ V ra mắt hội nghị

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục