Hồng Quang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngay sau khi Đại hội đảng bộ xã thành công tốt đẹp, xã Hồng Quang đã nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống thông qua những chương trình triển khai cụ thể, nhanh chóng hiện thực hóa chủ trương, tinh thần của nghị quyết, thống nhất trong hành động, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết của Đảng ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Chi bộ thôn Bản Luông, xã Hồng Quang hiện có 40 đảng viên tham gia sinh hoạt, thôn có 152 hộ gia đình, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày cùng chung sống. Để đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống, chi bộ đã xây dựng chương trình thực hiện nghị quyết, tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nhiệm kỳ. Đồng thời, phân công đảng viên phụ trách từng chỉ tiêu và nhóm hộ gia đình. Từ việc tuyên truyền, vận động thực hiện nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ, đến nay, bà con nhân dân thôn Bản Luông, xã Hồng Quang đang thi đua lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để tập trung phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra. 

Các hộ gia đình ở xã Hồng Quang tập trung phát triển kinh tế, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Phát triển nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, trong đó tập trung phát triển cây, con là đặc sản, thế mạnh của địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ xã Hồng Quang đề ra thực hiện trong nhiệm kỳ này. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ thôn bản làm tốt công tác phối hợp, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức, tư duy, tập quán sản xuất theo hướng hàng hóa, sản phẩm an toàn cho bà con nhân dân trên địa bàn xã. Duy trì 154,6 ha diện tích trồng lúa, phấn đấu sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 2.300 tấn. Đồng thời, quy hoạch khu vực trồng mía ở thôn Nà Chúc, cây Xạ đen ở thôn Lung Luông, tre Bát độ ở thôn Thượng Minh. Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP. Đồng thời, rà soát diện tích đất một vụ chuyển đổi sang trồng cây thức ăn cho gia súc, cũng như huy động, lồng ghép các chương trình, dự án, các nguồn vốn hỗ trợ để tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá. Từng bước chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ truyền thống, chăn thả rông sang nuôi nhốt tập trung, phát triển chăn nuôi dê địa phương tại các hộ trên địa bàn xã với quy mô trên 500 con. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

Ngoài phát triển cây trồng, vật nuôi là đặc sản, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hồng Quang tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương để khuyến khích Nhân dân trồng rừng 

Từ những việc làm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã ở Hồng Quang đã được thực hiện ngay sau thành công của Đại hội. Tin tưởng rằng, với những giải pháp đồng bộ được triển khai, cùng sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Hồng Quang sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu Đại hội đã đề ra.

Thúy Phượng - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục