Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Sáng 28-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ tỉnh Tuyên Quang đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp cấp tỉnh và trực tuyến với 205 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Điểm cầu Huyện ủy Lâm Bình 

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Lâm Bình có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thế Đồi, Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND; Trưởng, phó các phòng ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; báo cáo viên cấp huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện, chuyên viên Ban Tuyên giáo; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể huyện và Đảng bộ cơ quan Chính quyền huyện. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Lâm Bình. Ảnh: Hà Khánh

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phóng sự truyền hình về kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, chuyên gia Cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt các nội dung trọng tâm, cốt lõi về: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương của Đảng về cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ”.

Điểm cầu thị trấn Lăng Can. Ảnh: Hà Khánh

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung về: “Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực hiện khát vọng đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu thị trấn Lăng Can. Ảnh: Hà Khánh

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị, để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra của Chuyên đề năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; khẩn trương triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, đưa mục tiêu, nhiệm vụ của chuyên đề vào chương trình, kế hoạch hành động công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời chú trọng thảo luận, trao đổi về thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết có hiệu quả những vướng mắc, khó khăn để tạo sự chuyển biến sâu sắc về chất lượng công tác cán bộ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Thượng Lâm. Ảnh: Thanh Ngà

Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống các nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung chuyên đề 2023; chú trọng nhân rộng, lan tỏa những mô hình, tấm gương “người tốt, việc tốt” để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Bình An. Ảnh: Xuân Cường

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các đề án, kế hoạch, chương trình hành động về công tác cán bộ; sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giao việc đột phá, đổi mới và đánh giá định kỳ về mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ mới được điều động, giao nhiệm vụ lãnh đạo quản lý. Thời gian tới, những chức danh không thi tuyển khuyến khích xây dựng chương trình  hành động nếu được bổ nhiệm làm việc gì, giải pháp thực hiện. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị hằng năm...

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu xã Xuân Lập. Ảnh: Tiến Hướng

Sau hội nghị này, các chi đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Lâm Bình sẽ tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị./.

Hà Khánh

Tin cùng chuyên mục