Hội nghị trực tuyến chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Sáng ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Đẩy mạnh Cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố và 705 quận, huyện, thị xã, thành phố trong cả nước. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu huyện Lâm Bình có lãnh đạo, chuyên viên một số cơ quan chuyên môn của huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trong huyện.

Đại biểu tại điểm cầu huyện theo dõi hội nghị trực tuyến

Tại hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo về tình hình công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp từ năm 2021 đến nay và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2022-2025. Theo đó, công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong đó nhấn mạnh, việc cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  được triển khai quyết định, có kết quả: hơn 1.700 quy định được cắt giảm, đơn giản hóa tại 125 văn bản quy phạm pháp luật;  hơn 1.100 quy định kinh doanh đã được phê duyệt phương pháp cắt giảm, đơn giản hóa. Việc phân cấp trong giải quyết TTHC được quan tâm chỉ đạo, từng bước đẩy mạnh theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cấp đó giải quyết, không để nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực. Việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng số hóa, không phụ thuộc vào địa giới hành chính được chú trọng. Cả nước hiện có 11.699 bộ phận một cửa các cấp, 57 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh; 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai ngày càng hiệu quả, sâu rộng, đã cung cấp 3.805 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hơn 2,8 triệu tài khoản đăng ký tăng 2,8 lần so với cùng kỳ; hơn 4,78 triệu hồ sơ trực tuyến được thực hiện tăng 3 lần cùng kỳ. Hoạt động xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả tích cực; Các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai, đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã số hóa và tạo lập gần 100 triệu dữ liệu dân cư được cấp số định danh cá nhân, cập nhật thường xuyên từ cấp xã, bảo đảm tiêu chí “ đúng, đủ, sạch, sống ”; cấp hơn 68 triệu thẻ căn cước có gắn chíp điện tử cho công dân... Trong 8 tháng đầu năm 2022, số lượng văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia là trên 3,5 triệu văn bản.

Giai đoạn 2022 - 2025, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế, kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện có hiệu quả việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ. Đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, tổ chức thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung triển khai có hiệu quả Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc mới của Chính phủ./.

Thuý Phượng

Tin cùng chuyên mục