Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 18

Chiều ngày 14-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; thống nhất về nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì hội nghị.  Ảnh: Thành Công

Trong năm 2019, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 8,05%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 15.660 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 8.407,5 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 104,1 triệu USD; thu hút 1.945,7 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu về xã hội đạt 1.750 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.106 tỷ đồng; tạo việc làm cho 25.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 15,38% xuống còn 11,8%...; thực hiện đồng bộ các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế và một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa thực sự bền vững. Tiến độ giải phóng mặt bằng thi công một số công trình, dự án còn chậm. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; việc thực hiện một số cơ chế, chính sách về nông nghiệp chưa hiệu quả. Chất lượng một số hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - xã hội còn hạn chế. Công tác quản lý địa bàn, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản ở một số nơi chưa chặt chẽ. Tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn tỉnh có lúc, có nơi còn phức tạp…

Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi thành kỷ luật Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.


Đại biểu thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Công

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích những tồn tại, hạn chế, bàn các giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2020. Trong đó, thống nhất tập trung triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 21 chỉ tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Năm 2020 là năm “về đích” thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020. Trọng tâm là lãnh đạo thực hiện thắng lợi là 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trong tâm; tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với các chỉ tiêu đạt còn thấp; tiếp tục lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp; đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình dự án; tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; kịp thời quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tăng cường công tác quản lý, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ; xây dựng các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp bảo đảm chất lượng, đề ra các mục tiêu, giải pháp sát thực với quyết tâm chính trị cao. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để phức tạp nảy sinh.

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; rà soát, chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là đối với người nghèo, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, các hộ dân tái định cư, người lao động trong các doanh nghiệp để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Theo: baotuyenquang.com.vn

Tin cùng chuyên mục