Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 5 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 /12/2017, HĐND huyện Lâm Bình, khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 5. Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả công tác phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2017 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018.

Năm 2017, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Nhưng với tinh thần triển khai thực hiện nghiệm túc, sự chỉ đạo của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017, đời sống của nhân dân từng bước được nâng lên. Tổng sản lượng lương thực cả năm ước thực hiện đạt trên 18.300 tấn, đạt 103% KH;  duy trì tổng đàn gia súc, gia cầm trên 164.300 con, đạt 102%  kế hoạch. Trồng mới trên 696 ha rừng, đạt 107% KH. Tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 8,2 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm đạt trên 10,7 tỷ đồng, đạt trên 100% kế hoạch. Gía trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện cả năm đạt trên 100 tỷ đồng, đạt 103% KH; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 840 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016; thu hút trên 35.000 lượt khách du lịch đến thăm quan, đạt 291% KH. Chất lượng dạy và học các cấp học được nâng lên, 100% xã duy trì tốt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo bậc học tiểu học và THCS; xây dựng hai trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch; giải quyết việc làm cho 1.158 lao động, đạt trên 105% KH. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 95%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 51,42%  xuống còn 45,74%; tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 76%, đạt 100% KH; tỷ lệ thôn bản đạt thôn bản văn hóa đạt 68%, đạt 100% KH. Tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới Quốc gia ước thực hiện cả năm đạt gần 97%, đạt 100% KH. Độ che phủ rừng 75% ; tỷ lệ trẻ 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn 14%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 37%, đạt 100% KH; tỷ lệ người dân được nghe đài phát thanh và xem truyền hình đạt trên 95%, đạt 100%  KH; Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định; công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu giao, hoàn thành các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo đúng kế hoạch…

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Lâm Bình, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và xác định được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế,  UBND huyện đã đề ra các giải pháp, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, chất vấn lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, chủ yếu tập trung vào những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và những vấn đề bức xúc đang được cử tri quan tâm như: một số chỉ tiểu tiêm phòng vác xin cho đàn lợn, đàn gia cầm đạt thấp; tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, vị phạm pháp luật có chiều hướng phức tạp; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm như: các dự án sản xuất thuộc Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới; công tác thu cân đối ngân sách trên địa bàn chưa đạt kế hoạch đề ra, cần có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuế của các doanh nghiệp; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vùng đồng bào dân dân tộc thiểu số còn hạn chế; vấn đề về quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các bậc học; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa hiệu quả; công tác tạo việc làm cho các doanh nghiệp và lao động địa phương … Các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện, đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện tiếp thu và trả lời làm rõ ngay tại kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại kỳ họp

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện, đã thông qua Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018; phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và ngân sách các xã năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Theo đó, năm 2018, huyện Lâm Bình, phấn đấu nâng tổng sản lượng lương thực đạt trên 17 nghìn tấn; duy trì tổng đàn trâu trên 9. 500 con, đàn bò 1.700 con, đàn lợn trên 23.700 con, đàn gia cầm trên 131.000 con; trồng mới trên 700 ha rừng; tổng thu ngân sách trên địa bàn trên 11 tỷ đồng;  Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên 900 tỷ đồng; thu hút trên 28 nghìn lượt khách du lịch; duy trì 100% số xã đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ  5 tuổi và phổ cập các bậc học Tiểu học và THCS; phấn đấu đưa xã Lang Can đạt chuẩn nông thôn mới  vào cuối năm 2018…

Đại biểu dự kỳ họp

Thảo luận tham gia ý kiến góp ý vào các Nghị quyết thông qua tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện và đại biểu dự kỳ họp đã đồng thuận, nhất trí cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu của các dự thảo Nghị quyết đưa ra. Các chỉ tiêu, giải pháp và kế hoạch đã được UBND huyện tính toán  dựa trên kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và lộ trình thực hiện Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ I, phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và điều kiện của địa phương./.

Hà Khánh - Xuân Cường

Tin cùng chuyên mục