Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 24/3, HĐND huyện Lâm Bìnhđã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 4, khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thành Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện.

Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III đối với ông Chẩu Văn Huấn, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức-Nội vụ huyện, ông Ma Ngọc Trường, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện và ông Trịnh Văn Năm, nguyên Chánh Văn phòng huyện do kết thúc thực hiện thí điểm sáp nhập các cơ quan.

Kỳ họp cũng thực hiện bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trương Văn Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; bà Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện và ông Quan Văn Phùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, quyết định thông qua nghị quyết về bổ sung danh mục công trình vào kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Lâm Bình năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Lâm Bình năm 2023; phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình năm 2023; bổ sung danh mục đồ án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023; Phân bổ kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lâm Bình năm 2022; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục đầu tư công năm 2023 vốn ngân sách huyện.

Hà Khánh - Công Đại

Tin cùng chuyên mục